เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนภัย! โรคใบด่างซีดพริก (เชื้อไวรัส Capsicum chlorosis virus) ในพริก

21 กุมภาพันธ์ 2567
439
สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศเย็นในตอนเช้า อากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีฝนตกบางพื้นที่ เตือนผู้ปลูกพริก ทุกระยะการเจริญเติบโต รับมือโรคใบด่างซีดพริก
เตือนภัย! โรคใบด่างซีดพริก (เชื้อไวรัส Capsicum chlorosis virus)  ในพริก

สาเหตุของโรคใบด่างซีดพริก

สาเหตุของโรคใบด่างซีดพริกเกิดจาก เชื้อไวรัส Capsicum chlorosis virus

.

อาการของโรคใบด่างซีดพริก

พบอาการจุดซีดเป็นรูปวงแหวนบนเนื้อใบ และบนผลพริก ต้นแคระแกร็นไม่เจริญเติบโต

.

แนวทางป้องกันแก้ไขโรคใบด่างซีดพริก

1. ใช้พันธุ์ต้านทานโรค

2. ไม่นำเมล็ดพริกจากต้นที่เป็นโรค มาเพาะขยายพันธุ์

3. ควรเพาะกล้าพริกในมุ้งกันแมลง และคัดเลือกกล้าพริกที่แข็งแรงและไม่เป็นโรคมาปลูก

4. หมั่นตรวจแปลงปลูก หากพบพริกที่แสดงอาการของโรคให้ถอนและนำไปทำลาย หรือฝังดินนอกแปลงทันที

5. หมั่นกำจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลงปลูก เพื่อลดแหล่งสะสมของเชื้อไวรัสและแมลงพาหะ เช่น สาบแร้งสาบกา กะเม็ง หญ้ายาง และกระทกรก

6. ไม่ปลูกพืชหมุนเวียนที่เป็นพืชอาศัยของเชื้อไวรัส เช่น มะเขือต่าง ๆ ยาสูบ แตงกวา ฟักทอง บวบเหลี่ยม และ มะระจีน
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรมวิชาการเกษตร