เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนภัย! โรคราแป้งในเงาะ

30 มกราคม 2567
394
ในอาทิตย์นี้เราจะมาเตือนภัยโรค "ราแป้ง" โรคพืชสุดร้ายแรงของ "เงาะ" ให้เกษตรกรผู้ปลูกลองกองเฝ้าระวังกัน
เตือนภัย! โรคราแป้งในเงาะ

สาเหตุของโรคราแป้งและในเงาะ

สาเหตุของโรคราแป้งในเงาะเกิดจากเชื้อรา Oidium nephelii ที่มาพร้อมกับสภาพอากาศในช่วงนี้อากาศเย็นในตอนเช้า และสามารถเกิดขึ้นได้ในระยะ ในระยะ แทงช่อดอก - ผลอ่อน


อาการของโรคราแป้งในเงาะ

1. พบผงสีขาวหรือสีเทาอ่อนคล้ายแป้งเกาะบนช่อดอกของเงาะ และตามร่องขนของผล ทำให้ติดผลน้อย หรือไม่ติดผล

2. หากเป็นโรคในระยะผลโตจะทำให้ขนแห้ง แข็ง ผิวผลมีสีคล้ำไม่สม่ำเสมอ ถ้าอาการรุนแรงจะทำให้ขนกุด เรียกว่า เงาะขนเกรียน

3. ในระยะที่ผลกำลังสุกส่วนที่มีเชื้อราปกคลุมจะมีสีซีดกว่าปกติ นอกจากนี้ อาจพบอาการของโรคได้ที่ส่วนยอดและใบวิธีป้องกันโรคราแป้ง

1. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบเงาะที่แสดงอาการของโรคราแป้งให้นำชิ้นส่วนที่ถูกคุุคามนำไปทำลายนอกแปลงปลูกทันที

2. กำจัดวัชพืชในแปลงปลูก และตัดแต่งทรงพุ่มเงาะให้โปร่ง เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์