เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนภัย! เพลี้ยแป้ง ในทุเรียน

19 ธันวาคม 2566
691
ในช่วงอากาศเย็นในตอนเช้าและตอนกลางคืน และมีฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่ เกษตรกรผู้ปลูก "ทุเรียน" ในระยะ ออกดอก ติดผล ควรเฝ้าระวังกับ "เพลี้ยแป้ง" ที่วันนี้เราจะมาเตือนภัยถึงความร้ายแรงของศัตรูพืชชนิดนี้

ลักษณะของเพลี้ยแป้ง

เพลี้ยแป้ง เป็นแมลงปากดูดที่มีขนาดเล็ก ลำตัวอ่อนนุ่ม และมีสีขาวปกคลุมลำตัว ด้านหลังประกอบด้วยไขแป้ง เป็นเส้น เรียงกันโดยรอบ


ลักษณะของทุเรียนเมื่อถูกทำลายด้วยเพลี้ยแป้ง

1. เพลี้ยแป้งดูดกินน้ำเลี้ยงจากบริเวณกิ่ง ช่อดอก ผลอ่อน ผลแก่ ของทุเรียน

2. เพลี้ยแป้งจะขับน้ำหวานออกมา เป็นเหตุให้ราดำเข้าทำลายซ้ำ

3. ทุเรียนผลเล็ก ผลจะแคระแกร็นไม่เจริญเติบโตต่อไป แต่ถ้าเป็นทุเรียนผลใหญ่จะไม่มีความเสียหายต่อเนื้อของทุเรียน


วิธีป้องกันเพลี้ยแป้ง

1. ตัดส่วนที่ถูกทำลายทิ้งหากพบเพลี้ยแป้งระบาดเล็กน้อย

2. หากพบเพลี้ยแป้งบนผลทุเรียนใช้แปรงปัด หรือใช้น้ำพ่นให้เพลี้ยแป้งหลุดไป
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์