เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนภัย เพลี้ยจักจั่นมะม่วง ในมะม่วง

12 ธันวาคม 2566
700
ในสภาพอากาศร้อนกับมีฝนตกและลมแรงในบางพื้นที่ เกษตรกรผู้ปลูก "มะม่วง" ในระยะ พัฒนาผลและช่วงเก็บเกี่ยวผล ควรเฝ้าระวังกับ "เพลี้ยจักจั่น" ที่วันนี้เราจะมาเตือนภัยถึงความร้ายแรงของศัตรูพืชชนิดนี้
เพลี้ยจักจั่นมะม่วง
ลักษณะของเพลี้ยจักจั่นมะม่วง
เพลี้ยจักจั่น ลำตัวเรียวแหลมมาทางด้านหาง ทำให้เห็นส่วนท้องเรียวเล็ก มองดูด้านบนเหมือนรูปลิ่ม ขนาดความยำวลำตัว 5.5 - 6.5 mm. เพศเมียจะวางไข่เป็นฟองเดี่ยว ๆ รูปร่างยาวรีสีเหลืองอ่อน จะวางไข่ตามแกนกลางใบ อ่อนหรือก้านช่อดอก ปรากฏเป็นแผลเล็ก ๆ คล้ายมีดกรีด หลังจากวางไข่แล้วประมาณ 1 - 2 วัน ระยะฟักไข่ 7 - 10 วัน


ลักษณะของมะม่วงเมื่อถูกทำลายด้วยเพลี้ยจักจั่นมะม่วง
1. เพลี้ยจักจั่นตัวอ่อน และตัวเต็มวัยทำลายใบอ่อน ช่อดอก ก้านดอก และยอดอ่อน ทำให้มะม่วงแห้งและดอกร่วง ติดผลน้อย

2. เพลี้ยจักจั่นมะม่วงดูดกินน้ำเลี้ยงจะถ่ายมูลมีลักษณะเป็นน้ำหวานเหนียว ๆ ติดตามใบ ช่อดอก ผล และรอบ ๆ ทรงพุ่ม ทำให้ใบมะม่วงเปียก ต่อมาจะเกิดราดำปกคลุม ถ้าเกิดมี ราดำปกคลุมมาก

3. ใบอ่อนที่ถูกดูดน้ำเลี้ยง จะบิดงอโค้งลงด้านใต้ใบจะมีอาการปลายใบแห้งให้สังเกตได้


วิธีป้องกันเพลี้ยจักจั่นมะม่วง
1. ตัดแต่งกิ่งภายหลังเก็บผลผลิต จะช่วยลดที่หลบซ่อนของเพลี้ยจักจั่นมะม่วง

2. ใช้กับดักแสงไฟ ดักตัวเต็มวัยที่บินมาเล่นไฟ


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์