เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนภัย! หนอนแมลงวันชอนใบในมะเขือเทศ

28 พฤศจิกายน 2566
752
ในสภาพอากาศแปรปรวน มีฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่ผู้ปลูกมะเขือเทศในทุกระยะ ระวัง "หนอนแมลงวันชอนใบ" ศัตรูพืชตัวร้ายของ "มะเขือเทศ" ให้เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศเฝ้าระวังกัน

ลักษณะของหนอนแมลงวันชอนใบ

"หนอนแมลงวันชอนใบ" ตัวเต็มวัยเป็นแมลงวันขนาดเล็กมีขนาด 10-20 มิลลิเมตร มีลักษณะหัวแหลมท้ายป้าน ไม่มีขา เคลื่อนไหวโดยมีการดีดตัว มีขนาดประมาณ 5-10 มิลลิเมตร

.

ลักษณะของมะเขือเทศเมื่อถูกทำลายโดยหนอนแมลงวันชอนใบ

1. หนอนแมลงวันชอนใบจะชอนไชอยู่ในใบทำให้เกิดรอยเส้นสีขาวคดเคี้ยวไปมา

2. หากนำใบมะเขือเทศมาส่องดูจะพบหนอนตัวเล็ก ๆ สีเหลืองอ่อนโปร่งแสง ใส อยู่ภายในเนื้อเยื่อใบ

3. หากเกิดระบาดรุนแรงจะทำให้ใบเสียหาย ร่วงหล่นมีผลต่อผลผลิตหากมะเขือเทศไม่สามารถสร้างใบทดแทนได้ก็จะตายไปในที่สุด

.

วิธีป้องกันหนอนแมลงวันชอนใบ

1. เผาทำลายเศษใบมะเขือเทศที่ถูกทำลายเนื่องจากหนอนแมลงวันชอนใบตามพื้นดิน

2. สำรวจและหมั่นตรวจสอบแปลงมะเขือเทศอย่างสม่ำเสมอ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์