เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนภัย! โรคโคนเน่าในถั่วลิสง

21 พฤศจิกายน 2566
345
ในสภาพอากาศที่มีฝนตก และฝนตกหนักบางพื้นที่ เฝ้าระวังโรค "โรคโคนเน่า" โรคพืชสุดร้ายแรงของ "ถั่วลิสง" ให้เกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสงเฝ้าระวังกัน

สาเหตุของโรคโคนเน่าในถั่วลิสง

สาเหตุของโรคโคนเน่าในถั่วลิสงเกิดจากเชื้อรา Aspergillus niger ที่มาพร้อมกับสภาพอากาศในช่วงนี้อากาศเย็นในตอนเช้า และมีฝนตกบางพื้นที่ และสามารถเกิดขึ้นได้ในระยะต้นกล้า


อาการของโรคโคนเน่าในถั่วลิสง

1. ถั่วลิสงเป็นแผลสีน้ำตาลบริเวณใบเลี้ยง ทำให้ต้นเน่าตายก่อนงอก

2. ต้นถั่วลิสงที่สามารถงอกพ้นผิวดิน จะมีอาการเหี่ยวเหลือง ยุบตัว

3. โคนต้นถั่วลิสงระดับผิวดินเป็นแผลสีน้ำตาล เน่า พบกลุ่มสปอร์สีดำของเชื้อราปกคลุมบริเวณแผล

4. เมื่อถอนขึ้นมา ลำต้นจะขาดจากส่วนราก


วิธีป้องกันโรคโคนเน่าในถั่วลิสง

1. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบถั่วลิสงที่เป็นโรคโคนเน่าให้นำไปทำลายนอกแปลงปลูก

2. ไม่ควรปลูกถั่วลิสงซ้ำที่เดิมซึ่งเคยมีการระบาดของโรคโคนเน่า หรือไม่ควรปลูกซ้ำที่เดิมเป็นเวลานาน หลาย ๆ ปี

3. เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงที่นำมาปลูกต้องมีคุณภาพดี มีลักษณะสมบูรณ์
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์