เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนภัย! โรคราสีชมพูในทุเรียน

14 พฤศจิกายน 2566
321
ในสภาพอากาศที่มีฝนตก และฝนตกหนักบางพื้นที่ เฝ้าระวังโรค "โรคราสีชมพู" โรคพืชสุดร้ายแรงของ "ลำไย" ให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเฝ้าระวังกัน

สาเหตุของโรคราสีชมในทุเรียน

สาเหตุของโรคราสีชมพูในทุเรียนเกิดจากเชื้อรา Corticium salmonicolor ที่มาพร้อมกับสภาพอากาศชื้น และระบาดหนักในพื้นที่ที่มีฝนตกหนัก และสามารถเกิดขึ้นได้ในระยะการเจริญทางใบ


อาการของโรคราสีชมในทุเรียน

1. พบเส้นใยสีขาวของเชื้อราเจริญคลุมกิ่ง หรือลำต้นของทุเรียน

2. เส้นใยเปลี่ยนเป็นสีครีมถึงชมพูอ่อนยึดแน่นกับกิ่ง เมื่อเฉือนดูพบเนื้อไม้เป็นแผลสีน้ำตาล

3. กิ่งที่เป็นโรคยอดจะเหี่ยว ใบเหลืองและร่วงเป็นหย่อม ๆ ต่อมากิ่งจะแห้งตาย

วิธีป้องกันโรคราสีชมในทุเรียน

1. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ ตัดกิ่งทุเรียนที่เป็นโรคราสีชมพูนำไปทำลายนอกแปลงปลูก หรือหากพบอาการของโรคราสีชมพูบนง่ามกิ่ง หรือโคนกิ่งที่มีขนาดใหญ่ หรือบริเวณลำต้นทุเรียนให้ถากแผลบริเวณที่เป็นโรคออก

2. ช่วงการตัดแต่งกิ่ง ตัดแต่งกิ่งให้เหมาะสมและมีทรงพุ่มโปร่ง เพื่อให้ทุเรียนได้รับแสงแดดและอากาศถ่ายเทได้ดี
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์