เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนภัย! โรคใบจุดดำในกุหลาบ

10 ตุลาคม 2566
484
ในสภาพอากาศที่มีฝนตก และฝนตกหนักบางพื้นที่ เฝ้าระวังโรค "โรคใบจุดดำ" โรคพืชสุดร้ายแรงของ "ลำไย" ให้เกษตรกรผู้ปลูกกุหลาบเฝ้าระวังกัน
เตือนภัย! โรคใบจุดดำในกุหลาบ

สาเหตุของโรคใบจุดดำในกุหลาบ

สาเหตุของโรคใบจุดดำในกุหลาบเกิดจากเชื้อรา Marssonina rosae (Lib) Lind. ที่มาพร้อมกับสภาพอากาศชื้น และระบาดหนักในพื้นที่ที่มีฝนตกหนัก และสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตของกุหลาบ


อาการโรคใบจุดดำในกุหลาบ

1. ลักษณะจุดแผล จะมีขอบที่ไม่เรียบ มีสีดำออกน้ำตาล

2. ใบด้านล่างจะมีจุดสีดำ น้ำตาล ปรากฏขึ้นก่อน และลามไปยังส่วนยอด

3. ในหนึ่งใบจะมีจุดสีดำเกิดขึ้นได้หลายจุด

4. ในช่วงที่มีอากาศชื้นจุดแผลจะขยายใหญ่ขึ้น

5. ใบเหลืองและร่วงไปในที่สุด ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของกุหลาบ

วิธีป้องกันและดูแลโรคใบจุดดำในกุหลาบ

1. สำรวจและหมั่นตรวจสอบแปลงเพาะปลูก ว่ามีศัตรูพืช หรือแมลงอยู่ในแปลงหรือไม่ เพราะสปอร์สามารถติดบนตัวของแมลงที่มาดอมดมกุหลาบได้

2. พยายามอย่าให้พื้นที่เพาะปลูกมีความชื้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา

3. เมื่อพบเจอกุหลาบที่มีเชื้อราดังกล่าวเกิดขึ้น ให้กำจัดส่วนที่เป็นโรคโดยทันที และควรนำไปกำจัดในพื้นที่ห่างไกลพื้นที่เพาะปลูก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อรา
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์