เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 10 คน โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2566

02 ตุลาคม 2566
519
บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด ร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด กรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ "ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agri-Entrepreneur)"
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 10 คน โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2566

รายชื่อผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2566 มีดังนี้

1. นางสาวกมลวรรณ รุ่งประเสริฐวงศ์ จังหวัดกาญจนบุรี

2. นางสาวปิตุพร ภูโชคศิริ จังหวัดขอนแก่น

3. นายณัฎฐเอก อรุณโชติ จังหวัดชุมพร

4. นายสันติสุข เทียนทอง จังหวัดนครปฐม

5. นายนิรันดร์ สมพงษ์ จังหวัดนครราชสีมา

6. นายวิชัย กำเนิดมงคล จังหวัดน่าน

7. นางสาวบุษบง งีสันเทียะ จังหวัดเพชรบูรณ์

8. นางสาวนงนุช เสลาหอม จังหวัดราชบุรี

9. นางสาวอุมารินทร์ เกตพูลทอง จังหวัดสมุทรสาคร

10. นายภูมิปณต มะวาฬ จังหวัดสุโขทัย


ขอแสดงความยินดีกับเกษตรกรทั้ง 10 คน ที่ได้เข้ารอบสุดท้าย โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2566 ขอให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการแข่งขันรอบต่อไป ในวันที่ 11 ต.ค. 2566 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เพื่อเป็นเกษตรกรต้นแบบของประเทศต่อไป
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
รักบ้านเกิด