เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนภัย! มอดเจาะผลกาแฟในกาแฟ

19 กันยายน 2566
580
ในสภาพอากาศที่มีฝนตก และฝนตกหนักบางพื้นที่ เกษตรกรผู้ปลูก "กาแฟ" เฝ้าระวังมอดเจาะผลกาแฟ ศัตรูตัวร้ายของกาแฟ
เตือนภัย! มอดเจาะผลกาแฟในกาแฟ

ลักษณะของมอดเจาะผลกาแฟ

มอดเจาะผลกาแฟ เป็นแมลงปีกแข็ง ขนาดเล็กขนาด 1.2-1.5 มิลลิเมตร ลำตัวสีดำ เพศเมียวางไข่ได้ 20-80 ฟอง มีวงจรชีวิต 28-34 วัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม


ลักษณะของกาแฟเมื่อถูกทำลายโดยมอดเจาะผลกาแฟ

1. เพศเมียของมอดเจาะผลกาแฟจะเจาะผลกาแฟบริเวณปลายผลหรือสะดือของผลกาแฟ

2. ในผลกาแฟสามารถพบมอดเจาะผลกาแฟได้ทุกระยะการเจริญเติบโต

3. การเข้าทำลายของมอดเจาะผลกาแฟจะเห็นเป็นรูขนาดเล็กที่ปลายผลกาแฟบริเวณสะดือผล โดยจะสังเกตได้ยาก

วิธีป้องกันมอดเจาะผลกาแฟ

1. ตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง เก็บผลผลิตให้หมดต้น เมล็ดกาแฟที่ร่วงหล่นพื้นต้องเก็บออกไปทำลายนอกแปลงปลูก

2. หมั่นทำความสะอาดแปลง และกำจัดวัชพืช

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์