เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

รักบ้านเกิด ผนึกภาครัฐ-เอกชน จัด Academy ดันเกษตรกรไทย สู่ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ

14 กันยายน 2566
934
บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด ร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด กรมส่งเสริมการเกษตร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไบโอแอ็กซ์เซล จำกัด จัด Academy ผลักดันเกษตรกรไทย สู่ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agri-Entrepreneur) เน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อการเพิ่มมูลค่าสินค้าอินทรีย์ เสริมศักยภาพให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคงและยั่งยืน
ณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ
คุณณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด กล่าวว่า รักบ้านเกิด จัดกิจกรรม Academy เป็นครั้งแรก เพื่อเสริมศักยภาพ ความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้ารอบโครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2566 ทั้ง 30 คน จากผู้สมัครทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรม และแผนธุรกิจใหม่ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับ Business Model ของตนเอง และพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้กับภาคการเกษตรไทย


โดยกิจกรรม Academy ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร จากหลายภาคส่วน ได้แก่

อริญชย์ พฤกษานุศักดิ์
คุณอริญชย์ พฤกษานุศักดิ์ Agriculture Vertical Lead l IoT & Digital Solutions วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวถึง การนำเทคโนโลยีมาหาโอกาสสร้างธุรกิจในภาคการเกษตร โดยยกตัวอย่าง ทรู ฟาร์ม (True Farm) ซึ่งเป็นโซลูชันการเกษตรอัจฉริยะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมทั้ง 5 กลุ่มธุรกิจเกษตร ได้แก่ พืช ปศุสัตว์ และประมง โดยอาศัยเทคโนโลยี 5G ในการเชื่อมโยงข้อมูลและอุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกัน เพื่อยกระดับการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น การสร้างโอกาสทางธุรกิจในภาคการเกษตรจำเป็นต้องศึกษาปัญหาในอุตสาหกรรมนั้นอย่างละเอียดก่อน เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด หานวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์มาเจาะตลาด หากสามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว ก็สามารถประหยัดเวลาและงบประมาณได้ดีขึ้น และอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ คือ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง สำหรับภาคการเกษตรนั้น ต้องเน้นที่คุณภาพเป็นหลัก จึงจะสามารถขยายฐานลูกค้าได้


ทั้งนี้ การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อยกระดับภาคการเกษตรไทย ไม่เพียงจะช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ตอกย้ำคุณภาพและมาตรฐานเรื่องของความสะอาดและความปลอดภัยอีกด้วย

ศิวพงศ์ เลื่อนราม
คุณศิวพงศ์ เลื่อนราม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอแอ็กซ์เซล จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีการแปรรูปขยะอินทรีย์เป็นดินอินทรีย์คุณภาพสูงและน้ำหมักชีวภาพ กล่าวถึง การถอดรหัสความสำเร็จเกษตรอินทรีย์ เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ได้แก่ ขยะเปียกส่งกลิ่นเหม็น ผักตบชวาเต็มแม่น้ำ และปัญหาปุ๋ยราคาแพง จากปัญหาเหล่านี้ จึงได้เกิดการคิดวิธีการจัดการแปรรูปเศษอาหารและผักตบชวาเป็นดินอินทรีย์คุณภาพสูง ในเวลาเพียง 24 ชั่วโมง ด้วยนวัตกรรม Superback ที่ย่อยสลายเศษอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ


นอกจากนี้ บริษัทยังได้พัฒนาเครื่องรีไซเคิลขยะเศษอาหารให้เป็นดินอินทรีย์คุณภาพสูงและน้ำหมักชีวภาพ สามารถรีไซเคิลขยะเศษอาหารได้ทุกชนิด โดยสามารถย่อยเศษอาหารหรือขยะอินทรีย์ได้ถึง 100 กิโลกรัมต่อวัน และผลิตดินอินทรีย์คุณภาพสูงภายใน 24 ชั่วโมง ดินอินทรีย์ที่ผลิตได้มีคุณภาพสูงและสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงดินหรือเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ


การแปรรูปขยะอินทรีย์เป็นดินอินทรีย์คุณภาพสูงและน้ำหมักชีวภาพ เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม ทั้งยังช่วยลดปริมาณขยะ ลดมลพิษ และเพิ่มมูลค่าให้กับขยะอินทรีย์ได้อีกด้วย

ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ
นอกจากนี้ยังมีหัวข้อการอบรมที่น่าสนใจจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่านที่จะมาให้ความรู้แบบจัดเต็มแก่เกษตรกรทั้ง 30 คน เพื่อพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้กับภาคการเกษตรไทย ดังนี้

1. แผนธุรกิจอัจฉริยะ ยุคธุรกิจดิจิทัล โดย คุณวรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์ ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจอุตสาหกรรมการค้าระหว่างประเทศ

2. เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะเพื่อการส่งออก โดย คุณภัสสิรี วรเวชธนกุล ผู้เชี่ยวชาญจาก ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

3. เทรนด์เทคโนโลยีการเกษตรและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ โดย ดร. เกรียงยุทธ ผิวอ่อน ผู้อำนวยการกลุ่มเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีการจัดการเกษตรอุตสาหกรรม กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม

4. นวัตกรรมผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ โดย คุณมณฑา ไก่หิรัญ ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

5. เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ยกระดับเกษตรยุคใหม่ ด้วย ระบบ Indoor Vertical Farm โดย คุณสานสิน ศรีภิรมย์รักษ์ CEO DISTAR FRESH CO., LTD.

6. Marketing Trends & Story Telling 2023 โดย คุณสืบสกุล เข็มทอง ผู้อำนวยการฝ่าย MCOT Academy บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ
ทั้งนี้ หน่วยงานที่ร่วมจัดโครงการฯ ต่างมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและผลักดันให้เกษตรกรไทยก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรไทย และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย
ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ
ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ
ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ
ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ
ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ