เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนภัย! โรคราดำในลองกอง

18 กรกฏาคม 2566
1,200
ในอาทิตย์นี้เราจะมาเตือนภัยโรค "ราดำ" โรคพืชสุดร้ายแรงของ "ลองกอง" ให้เกษตรกรผู้ปลูกลองกองเฝ้าระวังกัน
โรคราดำในลองกอง

สาเหตุของโรคราดำและในลองกอง

สาเหตุของโรคราดำในลองกองเกิดจากเชื้อรา Capnodium sp., Meliola sp. ที่มาพร้อมกับสภาพอากาศชื้น และระบาดหนักในพื้นที่ที่มีฝนตกหนัก และสามารถเกิดขึ้นได้ในระยะ ติดผล-เก็บผลผลิตของลองกอง


อาการของโรคราดำในลองกอง

1. พบคราบราสีดำติดตามส่วนของช่อดอกและช่อผลชของลองกอง ทำให้ดอกออกมาผิดปกติ หรือเหี่ยว และหลุดร่วง

2. ถ้าเป็นโรคในระยะผลอ่อน อาจทำให้ผลลองกองเหี่ยวและหลุดร่วง

3. โรคราดำจะพบในช่วงที่มีการระบาดของแมลงปากดูด โดยเฉพาะเพลี้ยหอย และเพลี้ยแป้ง


วิธีป้องกันโรคราดำ

1. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบลองกองที่แสดงอาการของโรคราดำให้นำไปทำลายนอกแปลงปลูกทันที

2. พ่นน้ำเปล่าล้างคราบราดำ เพื่อลดปริมาณเชื้อรา

3. ควรกำจัดแมลงปากดูดในสวนลองกอง เนื่องจากเชื้อราเติบโตบนสารเหนียวที่แมลงปากดูด เช่น เพลี้ยหอย และเพลี้ยแป้งขับถ่ายไว้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์