เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนภัย! เพลี้ยไก่แจ้ส้มในมะกรูด

11 กรกฏาคม 2566
518
สภาพอากาศในช่วงอากาศร้อน และมีฝนตกบางพื้นที่ เตือนผู้ปลูกมะกรูดเฝ้าระวังเพลี้ยไก่แจ้ส้ม ศัตรูพืชตัวร้ายของ "มะกรูด" ให้เกษตรกรผู้ปลูกเฝ้าระวังกัน
มะกรูด

ลักษณะของเพลี้ยไก่แจ้ส้ม

ตัวเต็มวัยเป็นแมลงขนาดเล็กสีน้ำตาลอ่อนความยาวจากหัวถึงปลายปีกประมาณ 3-5 มิลลิลิตร ตัวอ่อนมีสีเหลือง ค่อนข้างกลมแบน มีตาสีแดง


อาการของมะกรูดเมื่อถูกคุกคามด้วยเพลี้ยไก่แจ้ส้ม

1. ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากตาและยอดอ่อน

2. ตัวอ่อนขณะดูดกินจะกลั่นสารสีขาวมีลักษณะเป็นเส้นด้าย และชักนำให้เกิดราดำ ยอดที่ถูกทำลายจะหงิกงอ

3. หากระบาดรุนแรง เพลี้ยไก่แจ้ส้มจะทำให้ใบร่วงติดผลน้อยหรือไม่ติดผลเลย

วิธีป้องกันเพลี้ยไก่แจ้ส้ม

1. ระยะที่ส้มแตกตาและยอดอ่อน ควรหมั่นสำรวจเพลี้ยไก่แจ้ส้มทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย

2. สุ่มสำรวจแปลงละ 10 ต้น ต้นละ 5 ยอด
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์