เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

#เตือนภัย! โรคผลเน่าในทุเรียน

23 พฤษภาคม 2566
803
ในหน้าทุเรียนแบบนี้ เกษตรกรผู้ปลูก "ทุเรียน" ควรเฝ้าระวังกับ "โรคผลเน่า" โรคร้ายของทุเรียนที่เราจะมาเตือนภัยให้เฝ้าระวังกัน
โรคผลเน่าในทุเรียน

สาเหตุของโรคผลเน่าในทุเรียน

สาเหตุของงโรคผลเน่าเกิดจากเชื้อราไฟทอปธอร่า (Phytophthora Palmivora) เป็นเชื้อราชนิดที่รุนแรง กำจัดยาก สามารถเข้าทำลายต้นทุเรียนได้ทันทีในกรณีที่ต้นทุเรียนนั้นมีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ


อาการของโรคผลเน่าในทุเรียน

1. เริ่มแรกเกิดจุดแผลขนาดเล็กสีน้ำตาลดำบนผลทุเรียน จุดแผลจะขยายใหญ่ลุกลามมากขึ้นตามการสุกของผล

2. ในสภาพที่มีความชื้นสูงอาจพบเส้นใยสีขาวของเชื้อราสาเหตุโรคบนแผล

3. โรคผลเน่าพบได้ตั้งแต่ระยะผลอ่อน แต่ส่วนใหญ่มักพบในผลช่วง 1 เดือนก่อนเก็บเกี่ยวจนกระทั่งเก็บเกี่ยว และระหว่างการบ่มผลให้สุก


วิธีป้องกันและดูแลโรคผลเน่าในทุเรียน

1. สำรวจและดูและพื้นที่เพาะปลูก สวน อย่างสม่ำเสมอ

2. การเก็บเกี่ยวผลต้องระมัดระวังไม่ให้ผลสัมผัสกับดิน หรือปูพื้นดินที่จะวางผลด้วยวัสดุหรือกระสอบที่สะอาด เพื่อลดโอกาสที่ผลจะสัมผัสกับดินซึ่งมีเชื้อสาเหตุโรค

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรมวิชาการเกษตร