เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

#เตือนภัย! หนอนกินใต้ผิวเปลือก ในลองกอง

11 เมษายน 2566
1,082
ช่วงนี้สภาพอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน มีฝนตกและลมแรงในบางพื้นที่ เตือนผู้ปลูกลองกอง ในระยะติดผลอ่อนรับมือหนอนกินใต้ผิวเปลือก

ลักษณะของลองกองเมื่อถูกหนอนใต้ผิวเปลือกทำลาย

หนอนจะกัดกินทำลายอยู่ใต้ผิวเปลือกลองกอง ลึกระหว่าง 2 - 8 มิลลิเมตร ตามกิ่งและลำต้น ทำให้ต้นลองกองเป็นปุ่มปม เมื่อหนอนระบาดมาก จะทำให้กิ่งแห้งและตาย ถ้าหนอนกัดกินตาดอกจะทำให้ตาดอกถูกทำลายและผลผลิตลองกองลดลง


วิธีป้องกันและดูแล

ใช้ไส้เดือนฝอย (Steinernema carpocapsae) อัตรา 50 ล้านตัวต่อน้ำ 20 ลิตร 1 ต้น ใช้น้ำ 2-3 ลิตร พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน**** ควรพ่นไส้เดือนฝอยในตอนเย็น (หลังเวลา 17.00 น.) เพื่อหลีกเลี่ยงแสงอาทิตย์ ในกรณีมีอากาศแห้งแล้ง ควรพ่นน้ำเปล่าให้ความชุ่มชื้นก่อนพ่นไส้เดือนฝอย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรมวิชาการเกษตร