เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

#เตือนภัย! เพลี้ยแป้งในทุเรียน

04 เมษายน 2566
846
ในสภาพอากาศร้อนกับมีฝนตกและลมแรงในบางพื้นที่ เกษตรกรผู้ปลูก "ทุเรียน" ในระยะ พัฒนาผล ควรเฝ้าระวังกับ "เพลี้ยแป้ง" ที่วันนี้เราจะมาเตือนภัยถึงความร้ายแรงของศัตรูพืชชนิดนี้

ลักษณะของเพลี้ยแป้ง

เพลี้ยแป้ง เป็นแมลงปากดูดที่มีขนาดเล็ก ลำตัวอ่อนนุ่ม และมีสีขาวปกคลุมลำตัว ด้านหลังประกอบด้วยไขแป้ง เป็นเส้น เรียงกันโดยรอบ


ลักษณะของทุเรียนเมื่อถูกทำลายด้วยเพลี้ยแป้ง

1. เพลี้ยแป้งดูดกินน้ำเลี้ยงจากบริเวณกิ่ง ช่อดอก ผลอ่อน ผลแก่

2. ทุเรียนที่ถูกทำลายจะแคระแกร็น และชะงักการเจริญเติบโต

3. เพลี้ยแป้งจะขับน้ำหวานออกมา เป็นเหตุให้ราดำเข้าทำลายซ้ำ

วิธีป้องกันและดูแล

1. สำรวจสวนทุเรียน ของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

2. หากพบเพลี้ยแป้งระบาดเล็กน้อยให้ตัดส่วนที่ถูกทำลายทิ้ง
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรมวิชาการเกษตร