เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

#เตือนภัย! เพลี้ยไฟในส้มโอ

21 มีนาคม 2566
771
ในช่วงนี้ เกษตรกรผู้ปลูก "ส้มโอ" ในระยะออกดอก ติดผลอ่อน ควรเฝ้าระวังกับ "เพลี้ยไฟพริก" ที่วันนี้เราจะมาเตือนภัยถึงความร้ายแรงของศัตรูพืชชนิดนี้

ลักษณะของเพลี้ยไฟพริก

เพลี้ยไฟพริก เป็นแมลงปากดูดที่มีลักษณะเล็กมาก มีรูปร่างเรียว ลำตัวยาวประมาณเพียง 1-2 มิลลิเมตร ตัวอ่อนจะไม่มีปีก ลำตัวสีน้ำตาลอ่อนออกไปทางเหลือง ส่วนตัวเต็มวัยจะมีสีน้ำตาลเข้ม หรือน้ำตาลดำ ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะเคลื่อนที่ได้เร็วมาก ทำให้สังเกตได้ยากลักษณะของพริกเมื่อถูกทำลายด้วยเพลี้ยไฟ

1. ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยไฟพริกจะดูดกินน้ำเลี้ยง จากใบอ่อน ยอด ตาดอก และดอก ทำให้ใบส้มโอหงิก หรือยอดอ่อนเสียหายหงิกงอ

2. ขอบใบส้มโอหงิกหรือมีลักษณะม้วนขึ้นด้านบน


3. ผลส้มโอแคระแกร็นและมีรูปทรงที่บิดงอ

วิธีป้องกันและดูแล

1. สำรวจและหมั่นตรวจสวนส้มโอเป็นประจำ

2. ควบคุมการแตกยอด ออกดอก ติดผล ให้อยู่ในระยะเดียวกันในแต่ละรุ่น

3. หากพบเจอผลส้มโอที่ถูกทำลายจนมีความเสียหายจนทรุดโทรม ให้รีบทำลายทิ้งเพื่อตัดวงจรชีวิตของเพลี้ยไฟพริก
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรมวิชาการเกษตร