เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พณ. ชี้แจงปัญหาราคาผักเมืองหนาวตกต่ำ ไม่เกี่ยวผักจีนทะลักเข้าไทย

23 กุมภาพันธ์ 2566
870
อธิบดีกรมการค้าภายใน ยืนยันผักเมืองหนาวราคาตกต่ำ ไม่เกี่ยวผักจีนทะลักเข้าไทย ยันนำเข้ายังปกติ
ผักเมืองหนาว 2
นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงถึงกรณีที่เกษตรกรหลายจังหวัดในภาคเหนือและนักวิชาการมองว่าการนำเข้าผักผลไม้จากจีน กระทบต่อราคาผักในประเทศไทย เพราะจีนมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า เกษตรกรบางรายต้องขายขาดทุน หรือบางครั้งต้องปล่อยทิ้งให้เน่าคาสวน นั้น


กรมการค้าภายในได้ติดตามตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่าย ณ ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง และศรีเมือง ซึ่งเป็นแหล่งค้าส่งใหญ่ พบว่า สถานการณ์การจำหน่ายผักที่นำเข้ามาจากประเทศจีนยังคงมีปริมาณปกติ ไม่พบว่าปริมาณนำเข้าที่ผิดปกติ ซึ่งการนำเข้าผักมาจากจีนจะมีต้นทุนค่าจัดการ ค่าขนส่ง และอัตราสูญเสีย เป็นต้น ดังนั้นการนำเข้าผักมาจำหน่ายในประเทศไทยจึงขึ้นอยู่กับปริมาณและราคาผักในประเทศ หากเป็นช่วงที่ผักไทยออกน้อยราคาสูงขึ้น ก็อาจจะมีการนำเข้ามาเพิ่มเติม


จากการตรวจสอบราคาผักเมืองหนาว ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าปัจจุบัน ราคาที่เกษตรกรขายได้ ยังอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าปีก่อน เช่น ในปีนี้เกษตรกรขายกะหล่ำปลีอยู่ที่ กก.ละ 5-6 บาท สูงกว่าปีก่อนที่ 4-5 บาท/กก. และปีนี้ผักกาดขาวที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่ กก.ละ 7-8 บาท สูงกว่าปีก่อนที่ 6-7 บาท/กก. อย่างไรก็ตามในเรื่องนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และหากพบว่า ปริมาณผักออกสู่ตลาดมากและราคามีแนวโน้มลดลง กรมการค้าภายในได้ประสานผู้ประกอบการเข้าไปรับซื้อ และอีกทางหนึ่งจะใช้กลไกรถ mobile พาณิชย์ และจุดจำหน่ายต่างๆ ในการกระจายโดยตรงไปยังประชาชน ทั้งนี้ หากพบเห็นว่ามีการกดราคารับซื้อ หรือรับซื้ออย่างไม่เป็นธรรม แจ้งได้ที่สายด่วน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
รัฐบาลไทย