เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนภัย! แมลงวันผลไม้ ในพุทรานมสด

21 กุมภาพันธ์ 2566
1,717
ในช่วงนี้ เกษตรกรผู้ปลูก "พุทรานมสด" ควรเฝ้าระวังการระบาดของ "แมลงวันผลไม้ในพุทรานมสด" ที่วันนี้เราจะมาเตือนภัยถึงความร้ายแรงของศัตรูพืชชนิดนี้
พุทรานมสด

ลักษณะของแมลงวันผลไม้

แมลงวันผลไม้ ตัวเต็มวัยตัวเต็มวัย มีปีก 1 คู่ ปีกบางใส ลำตัวมีสีเหลืองสะท้อนแสง มีขา 3 คู่ มีปากแบบซับดูด แมลงวันผลไม้มีอายุประมาณ 1-3 เดือน หากินในเวลาเช้าจับคู่ผสมพันธุ์ในเวลาพลบค่ำ


ลักษณะของพุทรานมสดเมื่อถูกทำลายด้วยแมลงวันผลไม้

1. หนอนของแมลงวันผลไม้จะกัดกินชอนไชอยู่ภายในผลจนเป็นโพรง ทำให้ผลพุทราเน่า ร่วงหล่น

2. เมื่อหนอนโตเต็มที่จะเจาะออกมาเข้าดักแด้ในดิน

วิธีป้องกันและดูแล

1. สำรวจและหมั่นตรวจสอบแปลงพุทรานมสดอย่างสม่ำเสมอ

2. ตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง ลดการเกิดร่มเงาในทรงพุ่ม ทำให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการแพร่ระบาดของแมลงวันผลไม้

3. ห่อผลพุทรานมสดโดยใช้ถุงพลาสติกใสขนาด 5x9 นิ้ว ตัดมุมถุงด้านล่างขนาดไม่เกิน 4 มิลลิเมตร
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรมวิชาการเกษตร