เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อบรมเกษตรฟรี เดือน ก.พ.2566 มีที่ไหนบ้าง เช็คเลย

12 กุมภาพันธ์ 2566
4,919
สมัครเข้าร่วมอบรมฝึกอาชีพมีดีที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ สำหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้ มีการจัดอบรมใน 8 จังหวัด จะมีหลักสูตรใดหน้าสนใจบ้าง มาดูกันเลยค่า

หลักสูตรอบรมฟรี เดือนกุมภาพันธ์


1. จังหวัดระยอง หลักสูตรปลูกบัวน้อยลอยรัก ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 038027915 หรือ 038027913 หรือคลิกเพจ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง

2. จังหวัดพิษณุโลก หลักสูตรการอารักขาพืชอย่างปลอดภัยในสังคมเมือง ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 099-1418909

3. จังหวัดกำแพงเพชร หลักสูตรการปลูกผักไฮโดรบ็อกซ์ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกำแพงเพชร
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-5678108

4. จังหวัดอุตรดิตถ์ หลักสูตรระบบบริหารจัดการแปลงด้วยระบบอัจฉริยะ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 061-4265298

5. จังหวัดกระบี่ หลักสูตรการเพาะผักงอก และต้นอ่อน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกระบี่
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 084-0539104

6. จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรเทคนิคการเพาะเมล็ดกัญชาและกระท่อมเพื่อให้ได้ต้นกล้าคุณภาพดี ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 083-7044994

7. จังหวัดหนองคาย หลักสูตรการจัดการสวนอโวคาโด และการแปรรูป ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดหนองคาย
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 095-7892257

8. จังหวัดยโสธร หลักสูตรการขยายพันธุ์พืช ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยโสธร
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 084-4281065
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรมส่งเสริมการเกษตร