เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
"จุรินทร์"แจงจ่ายประกันยางล่าช้า-ย้ำธกส.พร้อมโอน
27 พฤศจิกายน 2562
1,746

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีที่จ่ายเงินประกันรายได้ราคายางพารา ล่าช้าที่ต้องมีการจ่ายค่าส่วนต่างการประกันรายได้ ที่ต้องจ่ายตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน แต่ยังมีความล่าช้านั้น เนื่องจากก่อนที่จะจ่ายเงินจะต้องมีการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ซึ่งทาง ธ.ก.ส. มีความพร้อมในการโอนเงินอยู่แล้ว ดังนั้นจึงให้มีการตรวจสอบชาวสวนยางให้กระชับมากขึ้น หลังจากที่การตรวสอบเป็นเรื่องของคณะกรรมการยางแห่งประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง


โดยจะให้เจ้าของสวนยางแจ้งพื้นที่การทำยางให้ถูกต้องโดยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับรองความถูกต้อง เพื่อที่จะให้นำหลักฐานยื่นให้ธ.ก.ส.ดำเนินการ ดังนั้นคณะกรรมการยางแห่งประเทศไทยจะไปเร่งการดำเนินการเรื่องนี้ให้โดยเร็ว แต่อย่างไรก็ตามชาวสวนยางที่จะได้รับเงินส่วนต่างจะต้องเป็นชาวสวนยางที่ลงทะเบียนไว้อย่างถูกต้อง


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :