เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนภัย! แมลงดำหนามมะพร้าว ในมะพร้าว

17 มกราคม 2566
965
ในอาทิตย์นี้เราจะมาเตือนภัย "แมลงดำหนามมะพร้าว" ศัตรูพืชตัวร้ายของ "มะพร้าว" ให้เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวเฝ้าระวังกัน
แมลงดำหนามมะพร้าว

ลักษณะของแมลงดำหนามมะพร้าว

"แมลงดำหนามมะพร้าว" ตัวเต็มวัยจะเป็นด้วงปีกแข็งขนาดเล็กมากลำตัวอ่อนข้างแบนยาวประมาณ 5 มม. กว้างประมาณ 2 มม. ส่วนหัวและท้องมีสีน้ำตาล อกสีเหลืองออกส้ม ปีกคู่หนาสีดำ มีลักษณะเป็นร่องเล็ก ๆ ไปตามความยาวของปีก ในร่องดังกล่าวจะมีรอยบุ๋มเป็นจุด ๆ อยู่ทั่วไป ในระยะหนอน หนอนมีสีครีม ยาวประมาณ 2.2 มม. หนอนมีการเคลื่อนไหวช้า ลำตัวค่อนข้างแบน
ลักษณะของมะพร้าวเมื่อถูกทำลายโดยแมลงดำหนามมะพร้าว

1. แมลงดำหนามมะพร้าวตัวอ่อนและตัวเต็มวัย อาศัยอยู่ในใบอ่อนที่ยังไม่คลี่ของมะพร้าว และแทะกินผิวใบ

2. ใบมะพร้าวที่ถูกทำลายเมื่อใบคลี่กางออกจะมีสีน้ำตาลอ่อน

3. หากใบมะพร้าวถูกทำลายเป็นเวลานานจะทำให้ยอดของมะพร้าวมีสีน้ำตาล เมื่อมองไกล ๆ จะเห็นเป็นสีขาวโพลน

วิธีป้องกันแมลงดำหนามมะพร้าว

1. ไม่ควรเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์มะพร้าวหรือพืชตระกูลปาล์มมาจากแหล่งที่มีการระบาด

2. การใช้แตนเบียนที่เฉพาะเจาะจงกับแมลงดำหนามมะพร้าวมาเลี้ยงขยายเพิ่มปริมาณ และปล่อยทำลายหนอนแมลงดำหนามมะพร้าว
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรมวิชาการเกษตร