เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนภัย! โรคใบไหม้ในมันฝรั่ง

10 มกราคม 2566
223
ในช่วงนี้เกษตรกรผู้ปลูก "มันฝรั่ง" ในระยะทุกระยะการเจริญเติบโต ควรเฝ้าระวังกับ "ใบไหม้" โรคร้ายของมันฝรั่งที่เราจะมาเตือนภัยให้เฝ้าระวังกัน

สาเหตุของโรคใบไหม้ในมันฝรั่ง

สาเหตุของโรคใบไหม้ในทุเรียนเกิดจากเชื้อรา Phytophthora infestans เป็นเชื้อราชนิดที่รุนแรง ที่มาพร้อมกับสภาพอากาศเย็น และมีความชื้นสูง


อาการของโรคใบไหม้ในมันฝรั่ง

1. จะพบอาการของโรคใบไหม้ที่ใบอ่อน โดยอาการเริ่มแรกพบแผลคล้ายถูกน้ำร้อนลวกบนใบ

2. จากนั้นแผลจะขยายตัวและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล มีขนาดและรูปร่างไม่แน่นอน และจะลุกลามไป ยังใบปกติโดยรอบ

3. ถ้ามีความชื้นสูง Phytophthora infestans เชื้อราสาเหตุโรคจะลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังต้นอื่น ๆ ทำให้มองเห็นใบไหม้แห้งกระจายเป็นหย่อม ๆ

4. ใบที่เป็นโรคจะไหม้ และหลุดร่วงไปสัมผัสกับใบที่อยู่ด้านล่าง โรคจะลุกลามทำให้ใบไหม้เห็นเป็นหย่อม ๆ ใบแห้งติดกันเป็นกระจุกแขวนค้างตามกิ่ง

5. เมื่ออาการรุนแรงลำต้นและกิ่งก้านจะหักพับ และแห้งตายอย่างเร็ว หากโรคเข้าทำลายที่หัว จะทำให้หัวเน่าวิธีป้องกันและดูแลโรคใบไหม้ในมันฝรั่ง

1. ไม่ควรปลูกมันฝรั่งในพื้นที่ที่เคยมีการระบาดของโรคนี้มาก่อน

2. สำรวจและดูและพื้นที่เพาะปลูก สวน อย่างสม่ำเสมอ

3. ไถพลิกดินตากแดด 1 - 2 อาทิตย์ เพื่อลดปริมาณเชื้อโรคในดิน

4. ควรหลีกเลี่ยงการให้น้ำในตอนเย็น

5. ปรับระยะปลูกไม่ให้แน่นเกินไป เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรมวิชาการเกษตร