เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อบรมฟรีหลักสูตรอาชีพมีดีที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ สำหรับเดือนมกราคม 2565

08 มกราคม 2566
309
สมัครเข้าร่วมอบรมฝึกอาชีพมีดีที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ สำหรับเดือนมกราคมนี้ มีการจัดอบรมใน 7 จังหวัด จะมีหลักสูตรใดหน้าสนใจบ้าง มาดูกันเลย
อบรมเกษตร 2
1. จังหวัดพะเยา "หลักสูตรการผลิตพืชผักปลอดภัย" ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 086-678-6356

2. จังหวัดแม่ฮ่องสอน "หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตเเละการแปรรูปกาแฟอราบิก้า สู่การพัฒนากาแฟพรีเมียม" จังหวัดเเม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 091-857-6196

3. จังหวัดจันทบุรี "หลักสูตรการเลี้ยงชันโรง" ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี สอบถามเพิ่มเติม โทร. 084-813-1740

4. จังหวัดเชียงใหม่ "หลักสูตรการผลิตขยายเชื้อจุลินทรีย์อย่างง่าย เพื่อควบคุมศัตรูพืช" ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-998-8080

5. จังหวัดนครราชสีมา "หลักสูตรการผลิตขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มาเพื่อควบคุมโรคพืช" ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมา สอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-722-1702

6. จังหวัดสงขลา "หลักสูตรการผลิตขยายเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ซับทีลิส อย่างง่าย" ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติม โทร. 088-399-7895

7. จังหวัดสุพรรณบุรี "หลักสูตรบอกลาโรคพืชด้วย บีเอส" ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี สอบถามเพิ่มเติม โทร. 083-026-2132
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรมส่งเสริมการเกษตร