เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนภัย! โรคจุดดำในมะม่วง

03 มกราคม 2566
222
ในช่วงนี้เกษตรกรผู้ปลูก "มะม่วง" ควรเฝ้าระวัง "โรคจุดดำ" โรคพืชสุดแสนอันตราย ที่ทางรักบ้านเกิดจะมาเตือนภัยและพร้อมบอกวิธีรับมือกับโรคร้ายชนิดนี้
โรคจุดดำในมะม่วง

สาเหตุของโรคจุดดำในมะม่วง

สาเหตุของโรคจุดดำในมะม่วงเกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides ที่มาพร้อมกับสภาพอากาศร้อน และมีฝนตกหนัก และสามารถเกิดขึ้นได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของมะม่วง


อาการของโรคจุดดำในมะม่วง

- ใบของมะม่วงจะมีจุดแผลสีน้ำตาลเข้ม หากออาการรุนแรงจะลุกลามอย่างรวดเร็ว ใบจะแห้งและร่วงไปในที่สุด

- กิ่ง ก้านใบ และก้านช่อดอก จะมีแผลจุดหรือขีดสีม่วงเกิดขึ้น ทำให้ก้านใบและกิ่งแห้ง ช่อดอกจะเหี่ยวแห้งหากเกิดแผลที่ก้ารช่อดอก และจะร่วงก่อนติดผล

- ผลอ่อนจะเกิดจุดแผลสีน้ำตาลถึงดำ หากอาการรุนแรงผลจะหลุดร่วงก่อนกำหนด

- ผลแก่ มักพบในระยะใกล้เก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว เกิดแผลจุดสีน้ำตาลถึงดำรูปร่างกลม ต่อมาแผลขยายลุกลามเป็นแผลยุบตัวในเนื้อผล ทำให้ผลเน่าวิธีป้องกันและดูแลโรคจุดดำในมะม่วง

- กำจัดวัชพืชรอบโคนต้นมะม่วงเพื่อลดความชื้นสะสม ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคจุดดำ

- หลังจากเก็บผลผลิตแล้ว ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรค กิ่งแห้ง และขั้วผลที่ติดอยู่บนต้น นำไปทำลายนอกแปลงปลูก

- หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบต้นมะม่วงที่แสดงอาการของโรคจุดดำ ตัดแต่งและเก็บส่วนที่เป็นโรค นำไปทำลายนอกแปลงปลูกทันที
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรมวิชาการเกษตร