เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนภัย! โรคราน้ำค้างในองุ่น

27 ธันวาคม 2565
224
ในช่วงนี้ เกษตรกรผู้ปลูก "องุ่น" ควรเฝ้าระวังกับ "โรคราน้ำค้าง" ที่วันนี้เราจะมาเตือนภัยถึงความร้ายแรงของโรคร้ายชนิดนี้ให้เฝ้าระวังกัน
โรคราน้ำค้างในองุ่น

สาเหตุของโรคราน้ำค้างในองุ่น

สาเหตุของโรคราน้ำค้างในองุ่นสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกระยะการเจริญเติบโต โดยเกิดจาก เชื้อรา Plasmopara viticola สามารถเกิดขึ้นในสภาพอากาศในช่วงนี้อากาศเย็น ลมแรงในตอนเช้า


อาการของโรคราน้ำค้างในองุ่น

- เนื้อเยื่อบริเวณด้านบนใบมีแผลสีเหลืองอ่อน

- ช่วงที่มีความชื้นสูง จะพบเชื้อราสาเหตุโรคสีขาวขึ้นบริเวณใต้ใบด้านตรงข้ามแผล

- แผลเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล หากอาการโรครุนแรง ใบจะเหลือง แห้ง และหลุดร่วง

- อาการที่ยอด เถาอ่อน และมือเกาะ พบเชื้อราสีขาวเป็นกลุ่มปกคลุมส่วนขององุ่น ยอดหดสั้น เถาและมือเกาะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล

- อาการที่ช่อดอก และผลอ่อน พบเชื้อราสีขาวปกคลุมช่อดอก และผลอ่อน ทำให้ดอกร่วง ช่อดอกเน่าและผลอ่อนร่วง


วิธีป้องกันและดูแลโรคราน้ำค้างในองุ่น

- สำรวจและหมั่นดูแลแปลงองุ่นเป็นประจำ

- เมื่อพบราน้ำค้างในส่วนใดส่วนหนึ่งขององุ่น ให้นำออกไปทำลายนอกแปลงปลูก

- ไม่ควรใส่ปุ๋ยที่มีค่าไนโตรเจนสูง เพราะจะทำให้องุ่นอ่อนแอต่อการเกิดโรค
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรมวิชาการเกษตร