เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนภัย! โรคราดำในมะม่วง

06 ธันวาคม 2565
623
ในอาทิตย์นี้เราจะมาเตือนภัยโรค "ราดำ" โรคพืชสุดร้ายแรงของ "มะม่วง" ให้เกษตรกรผู้ปลูกลองกองเฝ้าระวังกัน
โรคราดำมะม่วง

สาเหตุของโรคราดำและในมะม่วง

สาเหตุของโรคราดำในมะม่วงเกิดจากเชื้อรา Capnodium sp., Meliola sp. ที่มาพร้อมกับสภาพอากาศชื้น และระบาดหนักในพื้นที่ที่มีฝนตกหนัก และสามารถเกิดขึ้นได้ในระยะ ติดผล-เก็บผลผลิตของมะม่วง


อาการของโรคราดำในมะม่วง

- พบคราบราสีดำติดตามส่วนของช่อดอกและช่อผลชของมะม่วง ทำให้ดอกออกมาผิดปกติ หรือเหี่ยว และหลุดร่วง

- ถ้าเป็นโรคในระยะผลอ่อน อาจทำให้ผลมะม่วงเหี่ยวและหลุดร่วง

- โรคราดำจะพบในช่วงที่มีการระบาดของแมลงปากดูด โดยเฉพาะเพลี้ยหอย และเพลี้ยแป้ง

วิธีป้องกันโรคราดำ

- หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบมะม่วงที่แสดงอาการของโรคราดำให้นำไปทำลายนอกแปลงปลูกทันที

- พ่นน้ำเปล่าล้างคราบราดำ เพื่อลดปริมาณเชื้อรา

- ควรกำจัดแมลงปากดูดในสวนมะม่วง เนื่องจากเชื้อราเติบโตบนสารเหนียวที่แมลงปากดูด เช่น เพลี้ยหอย และเพลี้ยแป้งขับถ่ายไว้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรมวิชาการเกษตร