เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนภัย! เพลี้ยจักจั่นฝ้ายในทานตะวัน

22 พฤศจิกายน 2565
219
ในช่วงนี้ เกษตรกรผู้ปลูก "ทานตะวัน" ในระยะต้นกล้า ควรเฝ้าระวังกับ "เพลี้ยจักจั่นฝ้าย" ที่วันนี้เราจะมาเตือนภัยถึงความร้ายแรงของโรคร้ายชนิดนี้ให้เฝ้าระวังกัน
เพลี้ยจักจั่นฝ้ายในทานตะวัน

ลักษณะของเพลี้ยจักจั่นฝ้าย

"เพลี้ยจักจั่นฝ้าย" ตัวเต็มวัยมีลักษณะรูปร่างยาวรี มีขนาดตัวประมาณ 2.3-3 มิลลิเมตร ปีกยาวและบาง โดยลักษณะเด่นของเพลี้ยจักจั่นฝ้ายจะอยู่ตรงกลางปีกที่จะมีจุดสีดำ และการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วทั้งกระโดด และบิน ลักษณะของตัวอ่อนจะมีลักษณะเหมือนกับตัวเต็มวัยลักษณะของทานตะวันเมื่อถูกทำลายด้วยเพลี้ยจักจั่นฝ้าย

- เพลี้ยจักจั่นฝ้ายจะเข้าทำลายต้นทานตะวันตั้งแต่ต้นยังเล็ก ทำให้ต้นไม่สามารถเจริญเติบโตได้

- ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยจักจั่นฝ้ายจะเข้าไปดูดน้ำเลี้ยงของใบ ทำให้ใบเป็นสีน้ำตาลและมีลักษณะงอ เหี่ยว และแห้งกรอบไปในที่สุด

- หากระบาดรุนแรง ใบทานตะวันจะเหี่ยวแห้งและร่วงไปในที่สุด


วิธีป้องกันเพลี้ยจักจั่นฝ้าย

- สำรวจแปลง สวนของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

- หากพบการทำลาย หรือไข่ ให้ทำลายเพื่อลดการระบาด

- หากพบแมลงที่ต้องสงสัย ให้รีบกำจัดทันทีเพื่อลดจำนวนและโอกาสในการวางไข่ หรือปล่อยให้ศัตรูธรรมชาติของเพลี้ยจักจั่นฝ้ายกำจัด เช่น แตนเบียนไข่ แมลงช้างปีกใส แมงมุม เป็นต้น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรมวิชาการเกษตร