เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนภัย! โรคราน้ำค้างในข้าวโพดข้าวเหนียว

15 พฤศจิกายน 2565
335
ในช่วงนี้ เกษตรกรผู้ปลูก "ข้าวโพดข้าวเหนียว" ควรเฝ้าระวังกับ "โรคราน้ำค้าง" ที่วันนี้เราจะมาเตือนภัยถึงความร้ายแรงของโรคร้ายชนิดนี้ให้เฝ้าระวังกัน
โรคราน้ำค้างในข้าวโพดข้าวเหนียว

สาเหตุของโรคราน้ำค้างในข้าวโพดข้าวเหนียว

สาเหตุของโรคราน้ำค้างในข้าวโพดข้าวเหนียวเกิดจาก เชื้อรา Peronosclerospora sorghi สามารถเกิดขึ้นในระยะเริ่มปลูกถึงอายุประมาณ 30 วัน และข้าวโพดข้าวเหนียวในระยะเริ่มปลูกถึงอายุประมาณ 30 วัน จะอ่อนแอต่อโรคนี้มาก


อาการของโรคราน้ำค้างในข้าวโพดข้าวเหนียว

- จะพบจุดสีเขียวบนใบอ่อนของข้าวโพดข้าวเหนียว

- ใบข้าวโพดข้าวเหนียวจะมีสีเหลืองอ่อนโดยเฉพาะบริเวณยอด

- ใบลายเป็นทางมีสีเขียวเข้มสลับเขียวอ่อน

- ในตอนเช้าที่มีอากาศเย็นและมีความชื้นสูง จะพบเชื้อราคล้ายผงสีขาวใต้ใบ

- ข้าวโพดข้าวเหนียวแคระ ยอดแตก มีฝักขนาดเล็กหรือไม่มีเลย

วิธีป้องกันและดูแลโรคราน้ำค้างในข้าวโพดข้าวเหนียว

- สำรวจและหมั่นดูแลแปลงข้าวโพดข้าวเหนียวเป็นประจำ

- เมื่อพบราน้ำค้างในส่วนใดส่วนหนึ่งของข้าวโพดข้าวเหนียว ให้นำออกไปทำลายนอกแปลงปลูก

- พื้นที่แปลงข้าวโพดข้าวเหนียวที่มีโรคราน้ำค้างระบาดควรปลูกพืชหมุนเวียนสลับกัน
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรมวิชาการเกษตร