เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

10 คนสุดท้าย เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด 2565 นำเสนอผลงาน "เกษตรนวัตกรรม เพื่อความสุขยั่งยืน"

10 พฤศจิกายน 2565
652
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร และดีแทค (DTAC) ร่วมคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2565 ในรอบ10 คนสุดท้าย
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด 2
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร และดีแทค (DTAC) จัดโครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2565 ภายใต้แนวคิด "เกษตรนวัตกรรม เพื่อความสุขยั่งยืน" ซึ่งทางคณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกเกษตรกรจนเหลือผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายจากผู้สมัครหลายร้อยคน


ทั้งนี้ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา เกษตรกรผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 ท่าน ได้แก่ คุณธวัชชัย สุริยะธรรม, คุณจักรภพ แสงแก้ว, คุณประเสริฐ ไกนอก, คุณนที โดดสูงเนิน, คุณจตุรงค์ จันมา, คุณธนาสิทธิ์ สอนสุภา, คุณชัยพิสิษฐ์ สอนศรี, ดร.พิธาน ไพโรจน์, คุณวาริส แก้วภักดี, คุณอมลวรรณ ปริดตา เข้าร่วมนำเสนอไอเดียและผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด "เกษตรสร้างสรรค์ สุขยั่งยืน" ณ ห้องพระอินทร์ 2 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ


โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าคัดเลือกเพื่อค้นหาสุดยอดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี พ.ศ.2565 ได้แก่ คุณพิรชัย เบญจรงคกุล กรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมด้วย คุณอุบล มากอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคุณอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กร และการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากคณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, และบริษัท รักบ้านเกิด จำกัด