เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนภัย! โรคราน้ำค้างในซูกินี

08 พฤศจิกายน 2565
1,190
ในช่วงนี้ เกษตรกรผู้ปลูก "ซูกินี" ควรเฝ้าระวังกับ "โรคราน้ำค้าง" ที่วันนี้เราจะมาเตือนภัยถึงความร้ายแรงของโรคร้ายชนิดนี้ให้เฝ้าระวังกัน

สาเหตุของโรคราน้ำค้างในซูกินี

สาเหตุของโรคราน้ำค้างในซูกินีสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกระยะการเจริญเติบโต โดยเกิดจาก เชื้อรา Pseudoperonospora cubensis สามารถเกิดขึ้นในสภาพอากาศเย็นในตอนเช้า มีฝนตก และฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่


อาการของโรคราน้ำค้างในซูกินี

- ส่วนมากอาการของโรคจะเกิดบนใบที่อยู่บริเวณด้านล่างของต้น แล้วถึงจะขยายลุกลามไปยังใบที่อยู่ด้านบน

- เส้นใบปรากฏแผลฉ่ำน้ำในระยะแรก และแผลจะขยายตามกรอบของเส้นใบย่อย ทำให้เห็นเป็นรูปเหลี่ยมเล็ก ๆ แล้วแผลเปลี่ยนเป็นสีเหลือง

- ในตอนเช้าที่มีอากาศเย็นและมีความชื้นสูง จะพบเส้นใยของเชื้อรา ลักษณะเป็นขุยสีขาว

- หากอาการรุนแรงจะทำให้ใบซูกินีเหลืองและแห้งตาย ซูกินีที่เป็นโรคจะติดผลน้อย ผลมีขนาดเล็ก คุณภาพของผลจะลดลง


วิธีป้องกันและดูแลโรคราน้ำค้างในซูกินี

- สำรวจและหมั่นดูแลแปลงซูกินีเป็นประจำ

- เมื่อพบราน้ำค้างในส่วนใดส่วนหนึ่งของซูกินี ให้นำออกไปทำลายนอกแปลงปลูก

- พื้นที่แปลงซูกินีที่มีโรคราน้ำค้างระบาดควรปลูกพืชหมุนเวียนสลับกัน

- หมั่นกำจัดวัชพืช เพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศในแปลงได้ดี
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
กรมวิชาการเกษตร