เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนภัย! โรคราน้ำค้างในแตงกวา

25 ตุลาคม 2565
1,794
ในช่วงนี้ เกษตรกรผู้ปลูก "แตงกวา" ควรเฝ้าระวังกับ "โรคราน้ำค้าง" ที่วันนี้เราจะมาเตือนภัยถึงความร้ายแรงของโรคร้ายชนิดนี้ให้เฝ้าระวังกัน
เตือนภัย! โรคราน้ำค้างในแตงกวา

สาเหตุของโรคราน้ำค้างในแตงกวา

สาเหตุของโรคราน้ำค้างในแตงกวาสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกระยะการเจริญเติบโต โดยเกิดจาก เชื้อรา Pseudoperonospora cubensis สามารถเกิดขึ้นในสภาพอากาศเย็นในตอนเช้า มีฝนตก และฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่

.

อาการของโรคราน้ำค้างในแตงกวา

- ส่วนมากอาการของโรคจะเกิดบนใบที่อยู่บริเวณด้านล่างของต้น แล้วถึงจะขยายลุกลามไปยังใบที่อยู่ด้านบน

- เบนใบปรากฏแผลฉ่ำน้ำในระยะแรก และแผลจะขยายตามกรอบของเส้นใบย่อย ทำให้เห็นเป็นรูปเหลี่ยมเล็ก ๆ แล้วแผลเปลี่ยน เป็นสีเหลือง

- ในตอนเช้าที่มีอากาศเย็นและมีความชื้นสูง จะพบเส้นใยของเชื้อรา ลักษณะเป็นขุยสีขาว

- หากอาการรุนแรงจะทำให้ใบแตงกวาเหลืองและแห้งตาย แตงกวาที่เป็นโรคจะติดผลน้อย ผลมีขนาดเล็ก คุณภาพของผลจะลดลง

.

วิธีป้องกันและดูแลโรคราน้ำค้างในแตงกวา

- สำรวจและหมั่นดูแลแปลงแตงกวาเป็นประจำ

- เมื่อพบราน้ำค้างในส่วนใดส่วนหนึ่งของแตงกวา ให้นำออกไปทำลายนอกแปลงปลูก

- พื้นที่แปลงแตงกวาที่มีโรคราน้ำค้างระบาดควรปลูกพืชหมุนเวียนสลับกัน

- หมั่นกำจัดวัชพืช เพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศในแปลงได้ดี

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
กรมวิชาการเกษตร