เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนภัยหนอนกระทู้ผักในถั่วเขียว

18 ตุลาคม 2565
679
ในวันนี้รักบ้านเกิดจะมาเตือนภัย "หนอนกระทู้ผัก"ใน "ถั่วเขียว" ในระยะการเจริญเติบโตทางลำต้น ศัตรูตัวร้ายที่ควรเฝ้าระวังกันในช่วงนี้
หนอนกระทู้ผัก
ลักษณะของหนอนกระทู้ผัก
"หนอนกระทู้ผัก" เป็นหนอนผีเสื้อ เมื่อหนอนลอกคราบได้ 2 ครั้ง จะสังเกตแถบสีดำที่คอได้ชัดเจน ลำตัวจะเปลี่ยนจากสีเขียวอ่อนเกิดลายเส้นหรือจุดสีดำ และผิวลำตัวมีขีดดำพาดตามยาว หนอนเมื่อโตเต็มที่มีขนาดประมาณ 1.5 เซนติเมตร จะมีผนังลำตัวที่เรียบ


ลักษณะของถั่วเขียวเมื่อถูกทำลายด้วยหนอนกระทู้ผัก
- หนอนกระทู้ผักที่ฟักออกมาจากไข่ใหม่แรกๆ จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม แทะผิวใบด้านล่าง ทำให้เหลือแต่ผิวใบด้านบน ทำให้มองเห็นใบโปร่งใสคล้ายร่างแห

- เมื่อหนอนกระทู้ผักโตขึ้นจะแยกกลุ่มออกไปกัดกินใบทั่วทั้งแปลงถั่วเขียว โดยหนอนจะกัดกินจากขอบใบเข้าไป


วิธีป้องกันหนอนกระทู้ผัก
- สำรวจแปลง สวนของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

- หากพบการทำลาย หรือไข่ของหนอนกระทู้ผักให้เก็บตัวอย่างไข่และหนอนมาทำลายเพื่อลดการระบาด

- พ่นเชื้อไวรัสของหนอนกระทู้ผัก อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 1-2 ครั้ง เมื่อพบการระบาด

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรมวิชาการเกษตร