เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนภัย! แมลงหวี่ขาวยาสูบในมะเขือเปราะ

04 ตุลาคม 2565
571
ในช่วงนี้ เกษตรกรผู้ปลูก "มะเขือเปราะ" ควรเฝ้าระวังการระบาดของ "แมลงหวีขาวยาสูบในมะเขือเปราะ" ที่วันนี้เราจะมาเตือนภัยถึงความร้ายแรงของศัตรูพืชชนิดนี้

ลักษณะของแมลงหวี่ขาวยาสูบ

แมลงหวี่ขาวยาสูบ เป็นแมลงประเภทปากดูดขนาดเล็ก ดักแด้มีขนาด 0.6-0.8 มิลลิเมตร ตัวเต็มวัยจะมีความยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร มีปีกสีขาวและลำตัวมีสีเหลืองอ่อน เพศเมีย 1 ตัว วางไข่ได้เฉลี่ย 200 ฟอง


ลักษณะของมะเขือเปราะเมื่อถูกทำลายด้วยแมลงหวี่ขาวยาสูบ

- ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณใบมะเขือเปราะ

- แมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นพาหะนำโรคที่เกิดจากไวรัส สาเหตุโรคใบด่างเหลืองในมะเขือเปราะ

- เนื่องจากแมลงหวี่ขายาสูบเป็นพาหะนำโรคใบด่างเหลืองในมะเขือเปราะ ทำให้ผลผลิตลดลง

.

วิธีป้องกันและดูแล

- สำรวจและหมั่นตรวจสอบแปลงมะเขือเปราะอย่างสม่ำเสมอ

- หากพบแมลงหวี่ขาวยาสูบใต้ใบมะเขือเปราะเป็นจำนวนมาก ให้เก็บส่วนของใบมะเขือเปราะนำไปเผาทำลาย เพื่อป้องกันการระบาด

- เลี่ยงการปลูกมะเขือเปราะในช่วงที่สภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเพิ่มปริมาณของแมลงหวี่ขาวยาสูบ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
กรมวิชาการเกษตร