เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 30 คน สุดท้าย โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2565

23 กันยายน 2565
1,405
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรและดีแทค (dtac) เปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วม โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2565 ภายใต้แนวคิด "เกษตรนวัตกรรม เพื่อความสุขยั่งยืน" ซึ่งสิ้นสุดการรับสมัครไปในวันที่ 15 กันยายน 2565 ทางคณะกรรมการได้คัดเลือกผู้เข้ารอบ 30 คนสุดท้าย ที่จะผ่านเข้าสู่การตัดสินรอบที่ 2 มีรายชื่อดังต่อไปนี้
ประกาศผลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดรอบ 30 คน

รายชื่อผู้เข้ารอบ 30 คน สุดท้าย โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2565

1. คุณกฤษณพงษ์ คงควร จังหวัดกาญจนบุรี
2. คุณกรุณาพร วงษ์ละคร จังหวัดขอนแก่น
3. คุณจักรพงษ์ ราดถา จังหวัดขอนแก่น
4. คุณรัชณีวรรณ ธนเจริญชินภักดี จังหวัดจันทบุรี
5. คุณวาริส แก้วภักดี จังหวัดฉะเชิงเทรา
6. คุณชัยพิสิษฐ์ สอนศรี จังหวัดฉะเชิงเทรา
7. คุณสุทธิพจน์ เชื้ออภัยวงษ์ จังหวัดชัยนาท
8. คุณธนาสิทธิ์ สอนสุภา จังหวัดชุมพร
9. คุณสิริพล เพ็งโฉม จังหวัดเชียงใหม่
10. คุณมนตรี ศรียงยศ จังหวัดตรัง
11. คุณสันติสุข เทียนทอง จังหวัดนครปฐม
12. คุณนที โดดสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
13. คุณสุชาดา เอียดแก้ว จังหวัดนครศรีธรรมราช
14. คุณจรรยารักษ์ สายเพ็ชร์ จังหวัดนครสวรรค์
15. คุณจักรภพ แสงแก้ว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
16. คุณวิชัย ดำเรือง จังหวัดพัทลุง
17. คุณประเสริฐ ไกนอก จังหวัดเพชรบรูณ์
18. คุณกฤตย์ฑาลิศร์ บุตทศ จังหวัดมุกดาหาร
19. คุณวันวิสาข์ ฟูใจ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
20. คุณจตุรงค์ จันมา จังหวัดยโสธร
21. คุณนงนุช เสลาหอม จังหวัดราชบุรี
22. คุณภัทราพล วนะธนนนท์ จังหวัดลำปาง
23. คุณอมลวรรณ ปริดตา จังหวัดลำพูน
24. คุณธวัชชัย สุริยะธรรม จังหวัดเลย
25. คุณทสม์ เจริญช่าง จังหวัดสมุทรสงคราม
26. คุณธนโชค รุ่งแสง จังหวัดสมุทรสาคร
27. คุณกิตติศักดิ์ เปรมกระสิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี
28. ดร.พิธาน ไพโรจน์ จังหวัดสุรินทร์
29. คุณเรืองศักดิ์ สีตะริสุ จังหวัดสุรินทร์
3. คุณพีรเดช แจ่มสุวรรณ จังหวัดอุตรดิตถ์
.
หมายเหตุ
1. การคัดเลือกรอบที่ 2 จะมีขึ้นวันที่ 28 - 30 กันยายน 2565 (คัดจาก 30 คน ให้เหลือ 10 คน) ซึ่งผู้เข้ารับการคัดเลือกทั้ง 30 คน จะต้องเข้ารับการคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)
2. เจ้าหน้าที่จะทำการโทรยืนยันกับผู้เข้ารอบ 30 คน สุดท้าย อีกครั้ง
3. รายละเอียดการเตรียมตัวของการตัดสินรอบที่ 2 เจ้าหน้าที่จะส่งรายละเอียดผ่านทางอีเมลล์
4. ผู้เข้ารอบ 30 คนสุดท้าย จะต้องเข้ารับการพิจารณาต่อคณะกรรมการ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ตามวันและเวลาที่ทีมงานกำหนดให้ มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การคัดเลือก
5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณจิตติมา พุลสวัสดิ์
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสํานึกรักบ้านเกิด
499 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-016-5555 ต่อ 1089 / 087 360 4798