เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เดินหน้าประกันรายได้ปาล์ม ปี 4 ใช้งบกว่า 6 พันล้านบาท

18 กันยายน 2565
957
คณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันฯ เห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรปีที่ 4 ช่วยเหลือกว่า 3 แสนครัวเรือน วงเงินกว่า 6,000 ล้านบาท
ประกันรายได้ปาล์ม
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ ในฐานะประธาน คณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาด เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาด ครั้งที่ 2/2565 ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรปีที่ 4 โดยหลักเกณฑ์เหมือน 3 ปีที่ผ่านมา กำหนดจำนวนเกษตรกร 380,000 ครัวเรือน มีการจ่ายเงินส่วนต่าง 2 งวดหากราคาปาล์มต่ำกว่า 4 บาท งวดแรก 15 ก.ย.56 - 15 ส.ค.66 งบประมาณ 6,128 ล้านบาท


และมาตรการคู่ขนาน สนับสนุนการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ กิโลกรัมละ 2 บาท โดยต้องเข้าเงื่อนไขสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบล้นเกินว่า 2 แสนตัน และราคาผลปาล์ม และน้ำมันปาล์มในประเทศสูงกว่าในตลาดโลก มาตรการนี้จะดำเนินการไปถึงปี 66 รวมงบประมาณ 309 ล้านบาท รวมทั้ง 2 โครงการ 6,437 ล้านบาท


พร้อมทั้งเสนอปรับปริมาณการใช้ในประเทศ น้ำมันไบโอดีเซลจาก B5 เป็น B7 โดยมติดังกล่าวจะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติต่อไป

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์