เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ตลาดเป็ดปรุงสุกเตรียมบุกออสเตรเลีย โรงงานเสร็จ ต.ค. พร้อมส่งออก ธ.ค. ปีนี้

15 กันยายน 2565
422
ดร. ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางเยือน ณ นครเมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อหารือและเร่งรัดการตรวจประเมินโรงงานเป็ดปรุงสุกของประเทศไทยกับ นายคริส ทีนนิ่ง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตร ประมงและป่าไม้แห่งเครือรัฐออสเตรเลีย โดยธุรกิจอุตสาหกรรมเป็ดปรุงสุกของประเทศออสเตรเลียมีกำลังการผลิตอยู่ประมาณ 8 ล้านตัว / ปี (คิดเป็นเนื้อเป็ด 18,000 ตัน) มีเป็นมูลค่าประมาณ 100 ล้านเหรียญออสเตรเลีย(ประมาณ 2.4 พันล้านบาท)โดยร้อยละ 95 ส่งขายตลาดในประเทศ และมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่งมีโอกาสการเติบโตจากผู้บริโภคชาวเอเชีย ที่มีความต้องการบริโภคเป็ดปรุงสุกเพิ่มมากขึ้น
ส่งออกเป็ดปรุงสุก
กระทรวงเกษตรฯ เล็งเห็นว่า ธุรกิจเป็ดปรุงสุกของไทย มีศักยภาพในการเติบโตในตลาดออสเตรเลีย ซึ่งคาดการณ์ว่า หากเปิดตลาดสำเร็จ สามารถนำร่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากกว่า 500 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 100 - 150 ล้านบาท และพร้อมขยายตลาดในปีต่อไป นับเป็นโอกาสสำคัญของเกษตรกรและภาคธุรกิจการเกษตรไทย


เบื้องต้นฝ่ายออสเตรเลีย ให้ความมั่นใจว่าจะสามารถเดินทางมาตรวจประเมินโรงงานเป็ดปรุงสุก ณ ประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคมนี้ และหากผลการตรวจประเมินโรงงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ด้วยศักยภาพของประเทศไทย คาดว่าจะสามารถส่งออกเป็ดปรุงสุกล็อตแรกไปยังออสเตรเลียได้ภายในเดือนธันวาคม 2565

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์