เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

รักบ้านเกิด จับมือพันธมิตร ยกระดับการทำเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือ

31 สิงหาคม 2565
1,204
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จับมือกรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนา "เกษตรนวัตกรรม เพื่อความสุขยั่งยืน" เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรมีแนวความคิดการปฏิบัติด้านนวัตกรรมเกษตร มาพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิต เพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันภาคการเกษตร
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม นำโดยคุณพิรชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด ผู้สร้างสรรค์สื่อเกษตรดิจิทัลและธุรกิจเกษตรสู่ความยั่งยืน และในนามตัวแทนของมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาในหัวข้อ "เกษตรนวัตกรรม เพื่อความสุขยั่งยืน" ณ ห้องราชาวดี โรงแรมแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรมีแนวความคิดการปฏิบัติด้านนวัตกรรมเกษตร การใช้องค์ความรู้ต่างๆ มาพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิต เพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันภาคการเกษตร ลดความเหลื่อมล้ำ สู่การสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ให้คุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม

ซึ่งการสัมมนาฯ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นาย พยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานสัมมนาฯ ร่วมด้วยคุณศิริลักษณ์ กมล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและทำเวิร์กชอปร่วมกับวิทยากรผู้มากประสบการณ์ทั้ง ดร.ภูวนาท ฟักเกตุ มหาวิทยาลัยเนรศวร ในหัวข้อ "นวัตกรรมเกษตร", ผศ.ดร.นิทัศน์ ทิพยโสตนัยนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในหัวข้อ "เทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่สำหรับสินค้าทางการเกษตรเพื่อการขนส่งและจัดจำหน่าย", ดร.นงนุช พูลสวัสดิ์ สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลนีแห่งชาติ ในหัวข้อ "นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน" และปิดท้ายด้วยการแนะนำแอพพิเคชั่น "Kaset GO (เกษตรโก) แอปพลิเคชันเพื่อเกษตร"

โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาฯ ในครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้เกษตรกรรู้จักปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนไปด้านการเกษตรทั้งในประเทศและทั่วโลกที่ให้ความสนใจการทำเกษตรแบบบูรณาการเข้ากับความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี และต้องคำนึกถึงสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
สามารถติดตามรายละเอียด ข่าวสารและกิจกรรมดีๆ ของทางรักบ้านเกิดเพิ่มเติม ได้ที่ www.rakbankerd.com, www.facebook.com/rakbankerd IG: rakbankerd สามารถแอดไลน์ร่วมพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ Line@ : @rakbankerd