เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

โชว์ เครื่องปีนมะพร้าว เจ๋ง! มีระบบล็อกความปลอดภัยใช้แทนแรงงานลิง

01 กันยายน 2565
1,029
กรมวิชาการเกษตร วิจัยพัฒนาเครื่องปีนมะพร้าวตัวช่วยเก็บผลผลิตแทนใช้แรงงานลิง สร้างความมั่นใจเครื่องปีนของไทยปลอดภัยกว่าต่างประเทศ ด้วยระบบเข็มขัดล็อกควบคุมความปลอดภัยระหว่างใช้งาน น้ำหนักชุดอุปกรณ์รวม 2 ข้างซ้ายและขวา 10 กิโลกรัม ปลื้มศักยภาพสามารถปีนขึ้นลงต้นมะพร้าวด้วยความเร็วเพียง 0.14 เมตรต่อวินาที
เครื่องปีนมะพร้าว
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากข้อกังวลของ PETA กรณีการใช้ลิงเก็บมะพร้าวเป็นการทารุณกรรมสัตว์ และมีการรณรงค์ให้ประเทศต่างๆ ปฏิเสธผลิตภัณฑ์มะพร้าวที่ได้จากแปลงที่เก็บเกี่ยวโดยลิงเป็นปัญหาที่ค่อนข้างส่งผลกระทบต่อผู้ปลูกมะพร้าวและผู้ประกอบการของไทยที่ส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้าว ซึ่งการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้เครื่องปีนมะพร้าวแทนแรงงานลิงจะเป็นแนวทางหนึ่งที่สนับสนุนการแก้ปัญหาของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเกษตรกรจะได้เรียนรู้และปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ในการเก็บเกี่ยวมะพร้าว


สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร โดย นายสุภาษิต เสงี่ยมพงศ์ ได้วิจัยคิดค้นผลิตเครื่องปีนมะพร้าว โดยพัฒนาจากต้นแบบของประเทศอินเดีย เป็นอุปกรณ์ขาเหยียบไต่ต้นมะพร้าวขึ้นไป มีสองด้านซ้ายขวา แท่นเหยียบขนาด 14x15 เซนติเมตร ทำจากเหล็กเหนียว เชื่อมต่อกับเพลากลมที่ทำจากสแตนเลสยาว 90 เซนติเมตรเพื่อให้ไม่เป็นสนิม ด้านล่างของขาเหยียบทั้งสองข้างมีเหล็กโค้งยาว 34 เซนติเมตรทำหน้าที่โอบรอบโคนมะพร้าวเพื่อกดค้ำต้นมะพร้าวขณะที่ถ่ายน้ำหนักตัวลงไปเหยียบบนเครื่องปีน ด้านบนของขาเหยียบมีแผ่นยางกันกระแทก ทำหน้าที่กดรับขาไม่ให้หลุดออกจากเครื่องปีน ปลายสุดด้านบนมีมือจับ สำหรับใช้ยกลวดสลิงเวลาปีนต้นมะพร้าว ลวดสลิงขนาด 2 หุน ยาว 260 เซนติเมตรเมื่อคล้องทำเป็นบ่วงรอบโคนมะพร้าวต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตรขึ้นไป ทำหน้าที่รัดต้นมะพร้าวและพยุงขาเหยียบให้เกาะเกี่ยวต้นมะพร้าวระหว่างที่ใช้มือจับยกขาเหยียบให้ค่อยขยับขึ้นไป


อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ต้นแบบเครื่องปีนมะพร้าวของกรมวิชาการเกษตรจะมีความปลอดภัยมากกว่าต้นแบบของอินเดีย เนื่องจากมีระบบเข็มขัดล็อกเอวผู้ปีน ผูกติดกับอุปกรณ์ปีนต้นมะพร้าว ทำให้ผู้ใช้มีความมั่นใจในความปลอดภัยเมื่อปีนขึ้นต้นมะพร้าวที่มีความสูงมากจะไม่เกิดความผิดพลาดตกลงมาจากเครื่องปีน รวมทั้งมีระบบล็อกแท่นเหยียบไม่ให้ขยับเคลื่อนไปมา โดยเครื่องปีนที่ออกแบบมีแท่นล็อกสำหรับปีนไปทำกิจกรรมบนคอมะพร้าว เช่น ปาดน้ำตาล หรือขึ้นไปผสมเกสร บางครั้งอาจจะใช้เวลาในการทำกิจกรรมนานขาเหยียบอาจจะขยับไปมาและหลุดร่วงลงมาทำให้ผู้ปีนได้รับอันตรายได้ ซึ่งเครื่องปีนของต่างประเทศไม่มีระบบควบคุมความปลอดภัยนี้ โดยน้ำหนักของชุดอุปกรณ์เครื่องปีนมะพร้าวนี้มีน้ำหนักรวมทั้งสองข้างซ้ายและขวา 10 กิโลกรัม (ข้างละ 5 กิโลกรัม) เมื่อปีนขึ้นต้นมะพร้าวสามารถปีนขึ้นลงด้วยความเร็ว 0.14 เมตรต่อวินาที


"กรมวิชาการเกษตรมีความพร้อมทั้งเทคโนโลยี มะพร้าวสายพันธุ์ใหม่ ที่มีความสูงไม่มากนักที่จะใช้ปลูกแทนต้นเดิมที่มีอายุมาก ระบบการตรวจรับรอง GAP Monkey free plus รวมทั้งเทคโนโลยีเครื่องปีนมะพร้าวที่สามารถใช้แทนแรงงานลิงที่เป็นข้อกังวลของ PETA ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจเครื่องปีนมะพร้าวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม โทรศัพท์ 02-5792757 โดยปัจจุบันมีโรงงาน 3 โรงงานได้นำต้นแบบไปผลิตจำหน่ายเชิงพาณิชย์แล้ว" อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรมวิชาการเกษตร