เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ประกาศขยายเวลารับสมัคร เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปีที่ 14 ถึง วันที่ 15 กันยายน 2565

29 สิงหาคม 2565
395
ประกาศขยายเวลารับสมัคร เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปีที่ 14 ถึง วันที่ 15 กันยายน 2565
ประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรและดีแทค (dtac) ขอเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วม "โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2565" ภายใต้แนวคิด "เกษตรนวัตกรรม เพื่อความสุขยั่งยืน" เพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่มีแนวความคิดการปฏิบัติด้านนวัตกรรมเกษตร และการใช้องค์ความรู้ต่างๆ มาพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิต รวมไปถึงการพึ่งพาตนเอง สู่การสร้างความมั่นคงและยั่งยืน แก่คุณภาพชีวิตของตนเอง สังคม และชุมชนต่อไป

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเกษตกรสำนึกรักบ้านเกิด จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและรางวัล มูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท

*** เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2565 (ยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดโครงการ ได้ที่ https://bit.ly/3cudAeq
------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และจัดส่งเอกสาร
คุณจิตติมา พูลสวัสดิ์
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสํานึกรักบ้านเกิด
499 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-016-5555 ต่อ 1089 / 087-360-4798
E-mail : rbk_foundation@rakbankerd.com หรือ jittima_ph@rakbankerd.com