เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนภัย! โรคลำต้นไหม้ในหน่อไม้ฝรั่ง

30 สิงหาคม 2565
463
ในอาทิตย์นี้เราจะมาเตือนภัยโรค "ลำต้นไหม้" โรคพืชสุดร้ายแรงของ "หน่อไม้ฝรั่ง" ให้เกษตรกรผู้ปลูกหน่อไหม้ฝรั่งเฝ้าระวังกัน
โรคลำต้นไหม้ในหน่อไม้ฝรั่ง

สาเหตุของโรคลำต้นไหม้ในหน่อไม้ฝรั่ง

สาเหตุของโรคลำต้นไหม้ในหน่อไม้ฝรั่งเกิดจากเชื้อรา Phomopsis asparagi ที่มาพร้อมกับสภาพอากาศชื้น และระบาดหนักในพื้นทที่ที่มีฝนตกหนัก และสามารถเกิดขึ้นได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของหน่อไม้ฝรั่ง


อาการของโรคลำต้นไหม้

- อาการเริ่มแรก จะพบลำต้นหน่อไม้ฝรั่งเป็นจุดฉ่ำน้ำเล็ก ๆ คล้ายรูปกระสวย

- จุดจะเริ่มขยายใหญ่ แผลยาวคล้ายรูปไข่ มีสีม่วงหรือสีน้ำตาลเข้ม ตรงกลางแผลสีน้ำตาลอ่อน มีเม็ดสีดำเล็ก ๆ กระจายทั่วแผล

- หากอาการรุนแรง จะพบแผลกระจายทั่วลำต้น ทำให้ลำต้นไหม้ แห้ง ต้นจะหักตรงรอยแผล

- สามารถพบอาการของโรคได้บนกิ่ง ก้าน และใบของหน่อไม้ฝรั่ง


วิธีป้องกันโรคลำต้นไหม้

- หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบต้นหน้อไม้ฝรั่งที่แสดงอาการของโรคลำต้นไหม้ ให้นำไปทำลายนอกแปลงปลูกทันที

- นำต้นหน่อไม้ฝรั่งที่ตัดแต่งและถอนทิ้งจากการพักต้น ไปทำลายนอกแปลงปลูก

- ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรครุนแรงควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน เพื่อตัดวงจรของโรคลำต้นไหม้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
กรมวิชาการเกษตร