เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

รักบ้านเกิด จับมือพันธมิตร ยกระดับการทำเกษตรในพื้นที่โซนภาคอีสาน สู่การทำเกษตรนวัตกรรมเพื่อความสุขยั่งยืน

17 สิงหาคม 2565
324
รักบ้านเกิด จับมือพันธมิตร ยกระดับการทำเกษตรในพื้นที่โซนภาคอีสาน สู่การทำเกษตรนวัตกรรมเพื่อความสุขยั่งยืน
PR Final พิษณุโลก
ขอเชิญเกษตรกรและผู้ที่สนใจร่วมงานสัมมนา "เกษตรนวัตกรรม เพื่อความสุขยั่งยืน" พบกับวิทยากรผู้มากประสบการณ์ ที่จะมาร่วมแชร์ทริคการทำเกษตรสมัยใหม่ในหัวข้อ

- นวัตกรรมเกษตร โดย ดร.ภูวนาท ฟักเกตุ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- เทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่สำหรับสินค้าทางการเกษตรเพื่อการขนส่งและจัดจำหน่าย โดย ผศ.ดร.นิทัศน์ ทิพยโสตนัยนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน โดยดร.นงนุช พูลสวัสดิ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
- Kaset GO เกษตรโก แอปพลิเคชันเพื่อเกษตรกร โดยตัวแทน DTAC

>> สนใจลงทะเบียน ฟรี!! https://forms.gle/MeYwwZ91idV9QJ9GA
(เปิดรับจำนวนจำกัด)

แล้วมาพบกันในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 ? 15.30 น. ณ ห้องราชาวดี โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์