เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

รักบ้านเกิด จับมือพันธมิตร ยกระดับการทำเกษตรในพื้นที่โซนภาคอีสาน สู่การทำเกษตรนวัตกรรมเพื่อความสุขยั่งยืน

10 สิงหาคม 2565
325
รักบ้านเกิด จับมือพันธมิตร ยกระดับการทำเกษตรในพื้นที่โซนภาคอีสาน สู่การทำเกษตรนวัตกรรมเพื่อความสุขยั่งยืน
ขอเชิญเกษตรกรและผู้ที่สนใจร่วมงานสัมมนา ?เกษตรนวัตกรรม เพื่อความสุขยั่งยืน? พบกับวิทยากรผู้มากประสบการณ์ ที่จะมาร่วมแชร์ทริคการทำเกษตรสมัยใหม่ในหัวข้อ

- นวัตกรรมเกษตร โดย ผศ.คธา วาทกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- เทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่สำหรับสินค้าทางการเกษตรเพื่อการขนส่งและจัดจำหน่าย โดย ผศ.ดร.นิทัศน์ ทิพยโสตนัยนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน โดยคุณรัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
- Kaset GO เกษตรโก แอปพลิเคชันเพื่อเกษตรกร โดยตัวแทน DTAC

>> สนใจลงทะเบียน ฟรี!! https://forms.gle/RwQfD5CAhCZDgmDP7 (เปิดรับจำนวนจำกัด)

แล้วมาพบกันในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 ? 15.30 น. ณ ห้องสุรนารี เอ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช