เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

#เตือนภัย! โรคยอดเน่า รากเน่าในสับปะรด

02 สิงหาคม 2565
387
ในช่วงนี้เกษตรกรผู้ปลูก "สับปะรด" ควรเฝ้าระวัง "โรคยอดเน่า รากเน่า" โรคพืชสุดแสนอันตราย ที่ทางรักบ้านเกิดจะมาเตือนภัยและพร้อมบอกวิธีรับมือกับโรคร้ายชนิดนี้
โรคยอดเน่า รากเน่า สับปะรด

สาเหตุของโรคยอดเน่า รากเน่าในสับปะรด

สาเหตุของโรคยอดเน่า รากเน่าในสับปะรดเกิดจากเชื้อรา Phytophthora spp. ที่ระบาดรุนแรงในช่วงฝนตกหนัก

อาการของโรคยอดเน่า รากเน่าในสับปะรด

- อาการที่ต้น ที่ใบยอดจะมีสีซีด ที่โคนใบหรือฐานใบจะเน่ามีสีขาวอมเหลือง ขอบแผลสีน้ำตาลจะส่งกลิ่นเหม็น

- ยอดจะหลุดง่าย ถ้าอาการรุนแรงกลุ่มใบตรงกลางต้นจะหักล้มพับลงมา

- จะเห็นใบมีสีซีดคล้ายกับอาการที่ต้น ใบด้านล่างนิ่มกว่าปกติและแห้งตายเข้ามาจากปลายใบ

- ต้นสับปะรดจะหยุดการเติบโต รากมีแผลสีน้ำตาล เปื่อยและเน่าดึงหลุดออกมาจากดินได้ง่าย

- ผลสับปะรดมีขนาดเล็กลง ผลเน่าเป็นจุดสีเขียวเข้ม ผ่าดูภายในเนื้อเยื่อจะเน่าเป็นสีน้ำตาล

วิธีป้องกันและดูแลโรคยอดเน่า รากเน่าในสับปะรด

- ควรปลูกสับปะรดในพื้นที่ ที่ไม่เคยเกิดโรคยอดเน่า รากเน่า และสถานที่ปลูกควรระบายน้ำได้ดี

- ใช้ส่วนขยายพันธุ์จากแหล่งที่ไม่พบการระบาดของโรค

- หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบต้นที่แสดงอาการของโรค ให้ขุดสับปะรดที่เป็นโรค นำไปทำลายนอกแปลงปลูกทันที

- หลังเก็บเกี่ยวสับปะรด นำส่วนต่าง ๆ ของสับปะรดที่เป็นโรคยอดเน่า รากเน่าไปทำลายนอกแปลงปลูก

- ไม่ควรนำเครื่องมือที่ใช้กับสับปะรดเป็นโรคไปใช้ต่อกับต้นปกติ แควรทำความสะอาดเครื่องมือก่อนนำไปใช้ใหม่ทุกครั้ง
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
กรมวิชาการเกษตร