เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนภัย! แมลงวันทองในพริก

19 กรกฏาคม 2565
834
ในวันนี้รักบ้านเกิดจะมาเตือนภัย "แมลงวันทอง" ใน "พริก" ศัตรูตัวร้ายที่ควรเฝ้าระวังกันในช่วงนี้
แมลงวันทอง

ลักษณะของแมลงวันทอง

"แมลงวันทอง" เป็นแมลงขนาดเล็ก ส่วนหัว อก และท้องมีสีน้ำตาลอ่อน ที่ด้านหลังตรงส่วนอกมีแถบสีเหลืองทองใกล้ๆ กับโคนปีกทั้งสองข้าง อกกว้าง 2 มิลลิเมตร ท้องกว้าง 3 มิลลิเมตร ปีกใส จากปลายปีกข้างหนึ่งไปยังปลายปีกอีกข้างหนึ่งกว้าง 15 มิลลิเมตรลักษณะของพริกเมื่อถูกทำลายด้วยแมลงวันทอง

- เพศเมียใช้อวัยวะวางไข่แทงเข้าไปในพริกตัวหนอนที่ฟักจากไข่จะอาศัยและชอนไชอยู่ภายในพริก ทำให้ผลเน่าเสียและร่วงหล่นลงพื้น

- เมื่อหนอนของแมลงวันทองโตขึ้น จะทำให้ผลพริกเน่าเละและมีน้ำไหลเยิ้มออกทางรูที่หนอนเจาะออกมาเพื่อเข้าดักแด้

- พริกที่ถูกทำลาย มักจะมีโรคและแมลงชนิดอื่น ๆ เข้าทำลายซ้ำวิธีป้องกันแมลงวันทอง

- สำรวจแปลง สวนของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

- เก็บผลพริกที่ร่วงหล่นนำออกไปทำลายนอกแปลงปลูก เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวันทอง
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
กรมวิชาการเกษตร