เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

#เตือนภัย! หนอนกระทู้หอมในหอมแดง

28 มิถุนายน 2565
226
ในวันนี้รักบ้านเกิดจะมาเตือนภัย "หนอนกระทู้หอม" ใน "หอมแดง" ศัตรูตัวร้ายที่ควรเฝ้าระวังกันในช่วงนี้
หนอนกระทู้หอม

ลักษณะของหนอนกระทู้หอม

"หนอนกระทู้หอม" จะมีผนังลำตัวที่เรียบ และลำตัวอ้วน ขนาดตัวเต็มวัยจะมีขนาด 2.5 เซนติเมตร ด้านข้างจะมีแถบสีขาวพาดอยู่ข้างลำตัว และมีหลายสี เช่น เขียวอ่อน เทาปนดำ น้ำตาลดำ และน้ำตาลอ่อน ตัวผีเสื้อจะวางไข่เป็นกลุ่มๆ ประมาณ 10-20 ฟองลักษณะของหอมแดงเมื่อถูกทำลายด้วยหนอนกระทู้หอม

- หนอนกระทู้หอมจะเข้าทำลายในระยะพัฒนาหัวจนถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตหอมแดง

- หนอนกระทู้หอมจะเจาะเข้าไปอาศัยในใบหอมแดงและกัดกินเนื้อเยื่อใบหอมแดงทำให้ใบมีสีขาว

- หนอนกระทู้หอมกัดกินไปถึงหัวหอมแดงทำให้ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้

วิธีป้องกันหนอนกระทู้หอม

- สำรวจแปลง สวนของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง หลังหอมแดงอยู่ในระยะพัฒนาหัว

- หากพบการทำลาย หรือไข่ของหนอนกระทู้หอมให้เก็บตัวอย่างไข่และหนอนมาทำลายเพื่อลดการระบาด

- ใช้เชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเยนซิส Bacillus thuringiensis (Bt) อัตรา 60-80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร (WDG, WG, WP) หรือ 60-80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร (SC)

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรมวิชาการเกษตร