เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

#เตือนภัย! โรคเหี่ยวหรือเหง้าเน่าในกระชาย

14 มิถุนายน 2565
1,960
ในช่วงนี้เกษตรกรผู้ปลูก "กระชาย" ควรเฝ้าระวัง "โรคเหี่ยวหรือเหง้าเน่า" โรคพืชสุดแสนอันตราย ที่ทางรักบ้านเกิดจะมาเตือนภัยและพร้อมบอกวิธีรับมือกับโรคร้ายชนิดนี้
โรคเหี่ยวหรือเหง้าเน่าในกระชาย

สาเหตุของโรคเหี่ยวหรือเหง้าเน่าในกระชาย

สาเหตุของโรคเหี่ยวหรือเหง้าเน่าในกระชายเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum ที่มาพร้อมกับสภาพอากาศร้อน และมีฝนตกหนัก


อาการของโรคเหี่ยวหรือเหง้าเน่าในกระชาย

- ใบจะมีลักษณะม้วนห่อ สีของใบซีดและต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและแห้ง

- บริเวณโคนต้นกระชายมีอาการฉ่ำน้ำ

- ลำต้นกระชายเน่าหลุดออกจากเหง้าได้ง่ายและหักพับ

- หากสำรวจที่ลำต้นกระชายจะพบส่วนของท่อลำเลียงน้ำและอาหารมีสีน้ำตาลเข้ม

- หากนำต้นกระชายมาตัดตามขวางแล้วแช่ในน้ำประมาณ 5-10 นาที จะเห็นของเหลวสีขาวคล้ายน้ำนมไหลออกมา

วิธีป้องกันและดูแลโรคเหี่ยวหรือเหง้าเน่าในกระชาย

- ควรปลูกกระชายในพื้นที่ ที่ไม่เคยเกิดโรคเหง้าเน่ามาก่อน และสถานที่ปลูกควรระบายน้ำได้ดี

- ไถพรวนดินให้ลึกเกินกว่า 20 เซนติเมตร จากผิวดินและตากดินไว้นานกว่า 2 สัปดาห์ จะช่วยลดปริมาณเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum ในดินลงเยอะ

- หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบต้นที่แสดงอาการของโรค ให้ขุดต้นกระชายที่เป็นโรค นำไปทำลายนอกแปลงปลูกทันที

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดปัตตานี