เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนภัย! โรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน

31 พฤษภาคม 2565
1,201
ในหน้าทุเรียนแบบนี้ เกษตรกรผู้ปลูก "ทุเรียน" ควรเฝ้าระวังกับ "โรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน" โรคร้ายของทุเรียนที่เราจะมาเตือนภัยให้เฝ้าระวังกัน
เตือนภัย! โรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน

สาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน

สาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียนเกิดจากเชื้อราไฟทอปธอร่า (Phytophthora Palmivora) เป็นเชื้อราชนิดที่รุนแรง กำจัดยาก สามารถเข้าทำลายต้นทุเรียนได้ทันทีในกรณีที่ต้นทุเรียนนั้นมีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ โดยเชื้อราชนิดนี้จะเข้าไปทำลายรากฝอย รากแขนง โคนต้น และลุกลามไปยังท่ออาหารจึงทำให้ทุเรียนขาดสารอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและทำให้ต้นที่โดนเชื้อราไฟทอปธอร่า ยืนต้นตายไปในที่สุด
อาการของโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน

1. สังเกตได้จากรากของทุเรียนจะมีสีน้ำตาล มีลักษณะช้ำและ เน่า

2. เปลือกของลำต้นแตกและสีเปลี่ยนเป็นน้ำตาลออกม่วง มีกลิ่นหืน

3. ช่วงเวลาที่สภาพอากาศชื้น จะมีเมือกสีน้ำตาลแดงไหลออกมาในบริเวณที่มีเปลือกแตก

4. ใบมีสีเหลืองซีดบริเวณเส้นกลางใบและค่อยๆ ร่วง จนหมดต้น กิ่งเริ่มแห้งและทุเรียนจะยืนต้นตายไปในที่สุด

วิธีป้องกันและดูแลโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน

1. ควรระมัดระวังการให้น้ำในช่วงฤดูฝนให้ดี ไม่ควรให้น้ำแก่ทุเรียนมากเกินไปในช่วงนี้

2. สำรวจและดูและพื้นที่เพาะปลูก สวน อย่างสม่ำเสมอ

3. เมื่อพบเจอทุเรียนยืนต้นตายให้ขุดและไปทำลายนอกบริเวณเพาะปลูกเพื่อป้องกันการลุกลามของเชื้อราชนิดนี้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ขอขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์