เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนภัย! โรคราน้ำค้างในข้าวโพด

24 พฤษภาคม 2565
1,602
ในช่วงนี้ เกษตรกรผู้ปลูก "ข้าวโพด" ควรเฝ้าระวังกับ "โรคราน้ำค้าง" ที่วันนี้เราจะมาเตือนภัยถึงความร้ายแรงของโรคร้ายชนิดนี้ให้เฝ้าระวังกัน
โรคราน้ำค้างข้าวโพด

สาเหตุของโรคราน้ำค้างในข้าวโพด

สาเหตุของโรคราน้ำค้างในข้าวโพดเกิดจาก เชื้อรา Peronosclerospora sorghi สามารถเกิดขึ้นในระยะเริ่มปลูกถึงอายุประมาณ 30 วัน


อาการของโรคราน้ำค้างในข้าวโพด

- จะพบจุดสีเขียวบนใบอ่อนของข้าวโพด

- ใบข้าวโพดจะมีสีเหลืองอ่อนโดยเฉพาะบริเวณยอด

- ใบลายเป็นทางมีสีเขียวเข้มสลับเขียวอ่อน

- ในตอนเช้าที่มีอากาศเย็นและมีความชื้นสูง จะพบเชื้อราคล้ายผงสีขาวใต้ใบ

- ข้าวโพดแคระ ยอดแตก มีฝักขนาดเล็กหรือไม่มีเลย

วิธีป้องกันและดูแลโรคราน้ำค้างในข้าวโพด

- สำรวจและหมั่นดูแลแปลงข้าวโพดเป็นประจำ

- เมื่อพบราน้ำค้างในส่วนใดส่วนหนึ่งของข้าวโพด ให้นำออกไปทำลายนอกแปลงปลูก

- พื้นที่แปลงข้าวโพดที่มีโรคราน้ำค้างระบาดควรปลูกพืชหมุนเวียนสลับกัน
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรมวิชาการเกษตร