เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรกรโคราชหันปลูกแตงโมน้ำหยดหลังแล้งจัด

25 พฤศจิกายน 2562
2,276

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางนิภาพร เทียนชัย เกษตรกรชาวนาในพื้นที่ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ที่ประสบปัญหาภัยแล้งปลูกข้าวนาปีไม่ได้ผลผลิต ได้หันมาพลิกฟื้นที่นาลงทุนปลูกแตงโมสายพันธุ์กินรีด้วยระบบน้ำหยด เพื่อขายให้พ่อค้าที่จะมารับซื้อแบบเหมาสวนในราคาไร่ละ 15,000 – 17,000 บาท เพื่อหารายได้เสริมเลี้ยงครอบครัว หลังประสบปัญหาภัยแล้งจนไม่สามารถปลูกข้าวนาปีได้ ซึ่งนอกจากนี้ สถานการณ์ภัยแล้งที่ต้องประสบ ทางหน่วยงานภาครัฐ ยังขอความร่วมมือไม่ให้ปลูกข้าวนาปรัง และให้แก้ปัญหาด้วยการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อสงวนน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง และให้เกษตรกรได้มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวโดยนางนิภาพร ได้เปิดเผยว่า สาเหตุที่ตัดสินใจหันมาปลูกแตงโมหลังฤดูทำนานั้น เนื่องจากเป็นพืชอายุสั้น ใช้ระยะเวลาเพียง 75 วันหรือประมาณ 2 เดือนเศษ ก็สามารถเก็บผลผลิตขายได้แล้ว ประกอบกับเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้มีรายได้เข้ามาสู่ครัวเรือน ซึ่งเมื่อปลูกแตงโมโตเต็มที่จะมีมีแม่ค้ามารับซื้อแบบเหมาสวน ขายได้ครั้งละนับแสนบาท เมื่อหักต้นทุนแล้วจะเหลือเงินกำไรอยู่ที่ครั้งละ 3 – 4 หมื่นบาท นอกจากนี้แล้ว การดูแลรักษาแตงโมที่ปลูก ใช้วิธีน้ำหยด 2-3 วัน รดหนึ่งครั้ง จากนั้นก็นำผ้าใบมาคลุม ไม่ยุ่งยากอะไร ซึ่งการปลูกแตงโมนี้สามารถสร้างรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดี 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :